News
Ştiri

Adoptarea cadrului de competență financiară pentru adulți în Uniunea Europeană : apel pentru exprimarea interesului

New call for expression of interest. Uptake of the Financial competence framework for adults in the European Union

Un nou apel de exprimare a interesului a fost publicat în comun de Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (DG FISMA) și Rețeaua Internațională pentru Educație Financiară a OCDE (OECD-INFE).

Scop și obiectiv

Apelul urmărește identificarea practicienilor de prim rang în educația adulților care utilizează (sau intenționează să utilizeze) cadrul de competență financiară pentru adulți din UE în inițiativele lor de alfabetizare financiară. În timp, poate fi posibil să se faciliteze schimbul de lecții învățate de către practicienii care folosesc cadrul în inițiative concrete în domeniul educației adulților. Schimbul de lecții învățate ar putea avea loc prin ateliere specifice cu practicieni.

Domeniul de aplicare și focalizarea
Toate inițiativele bazate pe noul cadru sunt binevenite. În special, practicienii care utilizează (sau intenționează să utilizeze) cadrul în inițiative concrete de educație financiară care abordează următoarele subiecte sunt încurajați în mod special să răspundă:
  • competențe financiare digitale;
  • competențe de finanțare durabilă;
  • competențe relevante pentru reziliența financiară și grupurile vulnerabile.
Criterii de eligibilitate

Practicienii de educație financiară care dezvoltă sau predau materiale de educație financiară pentru adulți în UE și care utilizează sau intenționează să utilizeze cadrul comun de competență financiară UE/OCDE-INFE pentru adulți în inițiative concrete de educație financiară sunt invitați să răspundă acestui apel de exprimare a interesului. Printre altele, sunt invitați să răspundă practicienii din ONG-uri, instituții de educație a adulților (publice sau private), instituții publice (inclusiv instituții de supraveghere), centre de cercetare, reprezentanți ai angajatorilor și/sau companii/asociații financiare.

Mai multe informații despre proiectul comun al Comisiei Europene și al OCDE-INFE privind cadrul

Legătura către cadrul comun al Comisiei și OCDE-INFE pentru adulți pentru a îmbunătăți abilitățile financiare ale persoanelor:

https://ec.europa.eu/info/publications/220111-financial-competence-framework_en

Sunteți gata să vă exprimați interesul?

Puteți completa formularul până pe 15 aprilie 2022.

Aici vă puteți exprima interesul: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/adult-education-practitioners-call-interest-2022

Aici puteți accesa declarația de confidențialitate specifică: https://ec.europa.eu/info/files/2022-adult-education-practitioners-call-interest-specific-privacy-statement_en

Login (6)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.
Switch Language

Doriți să scrieți un articol?

Nu ezitați!

Accesați linkul de mai jos și începeți să postați un nou articol!

Cele mai recente discuții

Proiectul Erasmus+ KA1 REAL IT, 2020-1-RO01-KA102-078788