Mergi la conţinutul principal
Care este legătura dintre EPALE și Erasmus+?

 

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020, care își propune să sporească calitatea și relevanța calificărilor și a competențelor. Acesta înlocuiește Programul de învățare pe tot parcursul vieții (LLP).

Erasmus+ este deschis participării studenților, profesorilor, ucenicilor, voluntarilor, liderilor tinerilor și persoanelor implicate în activitățile sportive pentru toți. Acesta oferă, de asemenea, finanțare pentru parteneriatele între instituțiile de învățământ, organizațiile de tineret, întreprinderi, autoritățile locale și regionale și ONG-uri, oferind și asistență pentru reformele întreprinse de statele membre în vederea modernizării educației și a formării profesionale și pentru promovarea inovării, antreprenoriatului și angajabilității.

Programul Erasmus+ finanțează EPALE în cadrul activității-cheie 2; platforma este sprijinită în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de instituire a programului Erasmus+ și se axează pe învățarea adulților și educația și formarea profesională continuă (C-VET).

 
Login (0)
Topic
Weight
0