Blog
Blog

Proiect de mobiliatate profesori Erasmus+

Sunt la şcoală - sunt acasă”

                                                                        Contract de finanțare nr. 2018-1-RO01-KA101-048277         

 

 

Rezumatul

Proiectului de mobilitate școlară pentru profesori Erasmus+  

 

În perioada 1.10.2018 – 30.09.2020 a fost implementat Proiectul Erasmus+ nr. 2018-1RO01-KA101-048277 ,, Sunt la școală, sunt acasă”. 

Acest proiect a avut scopul de a forma o echipă de specialiști care să contribuie printrun plan coerent la scăderea numărului de absențe înregistrat de elevii școlii noastre și la diminuarea numărului de elevi cu abandon școlar. Obiectivele propuse: 

  • Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de a utiliza la scară largă metode și strategii didactice inovative, bazate pe cooperare și colaborare, cu utilizarea mijloacelor multimedia
  • Dezvoltarea competențelor de prevenire și gestionare a situațiilor de risc și formarea competențelor în tehnici de reducere a abandonului școlar

Aceste obiective au fost atinse prin realizarea a 8 mobilități, organizate în 4 fluxuri în 4 locații diferite din 3 țări: Italia(Florența), Spania(Valencia și Barcelona), Portugalia(Funchal- Madeira).

Planul mobilităților și-a propus formarea cadrelor didactice cu scopul de a le dezvolta și îmbunătății competențe necesare în lucrul cu elevii.

,, Tablet and smartphone: using mobile devices as educational tools” – răspunde nevoii de învățare interactivă prin concursuri și jocuri.  Acest curs își propune generarea de noi idei folosind unelte tehnologice și managerierea unei clase virtuale.

,,Creativity for teaching and professional growth” – prin participarea la acest curs, participanții și-au îmbunătățit capacitatea de a genera idei, de a găsi soluții creative pentru a face față provocărilor profesionale și promovarea unei culturi a creativității.

,, Integrating Creativity and Innovation into Teaching”vizează utilizarea metodelor creative și inovative, utilizarea miljoacelor TIC în educație.

Cursul ,, Teaching in a 21 st Century School” – a fost conceput pentru a oferi instrumentele necesare pregătirii profesorilor europeni pentru un viitor care se întâmplă astăzi și își propune experimentarea și dezvoltarea noilor practici de învățare și metode de predare.

Prin participarea la aceste cursuri, cadrele didactice și-au îmbunătățit competențele pentru o educație modernă și totodată au asigurat diseminarea, multiplicarea și promovarea experiențelor dobândite, atât în școală cât și în afara ei.

 

                    Mereș Erika    

Responsabil proiect

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții