Blog
Blog

Investițiile în învățarea în rândul adulților și în dezvoltarea competențelor

Investițiile în învățarea în rândul adulților și în dezvoltarea competențelor

Se consideră că este necesară elaborarea și punerea în aplicare imediată a unor măsuri de politică bine orientate, însoțite de stimulente pentru sprijinirea statelor membre. Apariția și răspândirea rapidă a noilor tehnologii trebuie să fie însoțite de o perfecționare și o recalificare eficace. Impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra societății și economiei Europei a evidențiat și mai mult importanța unor politici eficace în materie de educație și formare profesională și a unor locuri de muncă de înaltă calitate pentru sprijinirea unei redresări și a unei reziliențe sociale și economice durabile și juste, aspect esențial pentru a ajuta Europa să depășească consecințele pandemiei. Investițiile în învățarea în rândul adulților și în dezvoltarea competențelor pot juca un rol esențial în redresarea economică și pentru o Europă socială.

O solicitare directă este îmbunătățirea politicilor privind învățarea în rândul adulților prin adoptarea unei viziuni globale și prin îmbunătățirea accesibilității, a calității și a caracterului favorabil incluziunii al acestui tip de învățare, respectând, totodată, competențele naționale și principiul subsidiarității. Este nevoie ca politicile privind învățarea în rândul adulților să fie îmbunătățite în sens larg, luând în considerare strategii eficace pentru îndeplinirea noilor cerințe în materie de competențe, adaptate la necesitățile de la nivel local. În acest sens, este importantă îmbunătățirea pedagogiei și a andragogiei în învățarea în rândul adulților, asigurând o educație inițială de calitate, dezvoltarea profesională continuă și condiții de muncă îmbunătățite și echitabile și oferind educatorilor din domeniul învățării în rândul adulților un mediu de lucru favorabil.

Învățarea în rândul adulților este esențială pentru a-i ajuta pe adulți să își îmbunătățească competențele cetățenești și să își asume un rol activ în societate. Învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui să devină un stil de viață pentru toți, pentru a depăși disparitățile și inegalitățile din societate; în același timp, ea ar trebui să devină o realitate și la locul de muncă. În acest sens, utilizarea „competențelor” este extrem de importantă, în sensul și accepția lor mai largă din contextul locului de muncă, viața socială și personală putând fi considerate ca percepția globală a procesului de dezvoltare a competențelor

Învățarea în rândul adulților este esențială pentru valorificarea întregului potențial al ocupării forței de muncă și al incluziunii sociale și, totodată, permite adulților să participe activ pe piața muncii și să fie cetățeni implicați în procesul democratic. Se impun măsuri care să consolideze politica, guvernanța și finanțarea învățării în rândul adulților, în conformitate cu principiile celor patru piloni ai educației stabiliți de UNESCO, și anume: a învăța să cunoști, să faci, să fii și să trăiești împreună cu ceilalți. Pentru a pune în aplicare obiectivul de dezvoltare durabilă 4, trebuie să se acorde societății civile un sprijin eficace pentru a-i permite să construiască un parteneriat privind asigurarea învățării în rândul adulților în contexte informale și non-formale și să informeze publicul în mod eficace.

Pot fi stabilite obiective realizabile pe termen lung și să instituie un sistem de monitorizare continuă pentru participarea la învățarea în rândul adulților și pentru o învățare pe tot parcursul vieții de înaltă calitate și accesibilă, inclusiv pentru formarea angajaților, la nivelul fiecărui stat membru, ținând cont de diferențele regionale. Scopul acestui sistem ar trebui să fie acela de a garanta că fiecare membru al societății dispune de cunoștințele, abilitățile, competențele și atitudinea necesare pentru ca Europa să creeze o societate mai justă, bazată într-o mai mare măsură pe coeziune, mai durabilă, mai digitală și mai prosperă. De asemenea, este important să se îmbunătățească cercetarea și informațiile privind competențele la nivel sectorial și național cu privire la nevoile în materie de competențe și la previziunile în materie de competențe, pentru a actualiza procesul de învățare în rândul adulților care se confruntă cu tranziții, pentru a îmbunătăți datele privind investițiile statelor membre în domeniul învățării în rândul adulților și pentru a asigura monitorizarea și colectarea frecventă de date privind cursurile de învățare și formare absolvite de lucrători. Partenerii sociali și societatea civilă ar trebui să se implice în mod activ în îmbunătățirea informațiilor naționale privind competențele, inclusiv în ceea ce privește analiza, previziunile și anticiparea nevoilor în materie de competențe.

Statele membre trebuie să intensifice punerea în aplicare a recomandărilor europene pentru a se asigura că toți adulții slab calificați și cu competențe reduse își dezvoltă competențele de bază și pot fi îndrumați și motivați să participe la formare pentru a-și îmbunătăți viața și capacitatea de inserție profesională. Pentru a se garanta că 80% dintre adulți dețin competențe digitale de bază, statele membre pot sprijini adulții în dobândirea unui minim de competențe digitale de bază, în mod gratuit, pentru a-i susține în efortul de a dobândi competențe pentru muncă și în viața de zi cu zi.

Toți adulții, indiferent de calificările lor și de contextul lor socioeconomic, au nevoie de sprijin pentru a avea acces la o învățare pe tot parcursul vieții care să fie de calitate și favorabilă incluziunii și pentru a-și valida abilitățile și competențele. Serviciile publice de ocupare a forței de muncă ar trebui să extindă și să faciliteze un acces îmbunătățit la orientare și consiliere gratuite și echitabile și să garanteze că toți adulții sunt informați cu privire la oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții, iar lucrătorii sunt conștienți de modul în care se vor schimba locurile de muncă și de competențele necesare pentru noile locuri de muncă și noile sarcini.

 

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE27…

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Discuție EPALE: Inteligența artificială și educația adulților

Rolul IA în educația adulților: este un ajutor sau o piedică pentru cursanții adulți?

Mai multe

Discuție EPALE: învățare transformatoare și abilități de viață

Spuneți-ne dvs. despre învățarea transformatoare și abilitățile de viață!

Mai multe

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe