Mergi la conţinutul principal
Blog
Blog

Educația pentru sănătate pentru grupurile țintă „vulnerabile”: exemple austriece

Există o legătură obiectivă între lipsa educației generale și lipsa educației pentru sănătate. Accesul grupurilor cele mai vulnerabile la programe de educație pentru sănătate este o provocare care trebuie să se afle în centrul preocupărilor actorilor din sistemul de sănătate.

 

Cunoștințe în domeniul sănătății și educației de bază

Potrivit lui Peter Nowak (Gesundheit Österreich GmbH), în țările vorbitoare de limbă germană cuvântul „gesundheitskompetenz” este echivalent cu conceptul de cunoștințe de bază în domeniul sănătății definit de Sörensen și colab. Gesundheit Österreich GmbH arată că studiile din anii 1990 arată o legătură între nivelul de educație de bază (citire, scriere și competențe informatice) și sănătatea. Christine Dietscher arată că persoanele cu niveluri scăzute de educație, bolnavii cronici și cei cu vârste de peste 65 de ani au adesea niveluri de cunoaștere în domeniul sănătății inferioare mediei.

Acest nivel de cunoștințe despre sănătate ar putea fi îmbunătățit de sistemul educațional. Potrivit Ulla Sladek de la Centrul pentru Sănătatea Femeilor din Graz (Frauengesundheitszentrum Graz), un alt aspect al acestei probleme trebuie abordat de urgență: „Din păcate, majoritatea informațiilor despre sănătate care se găsesc în mass-media sunt fie distorsionate, fie false. Cercetătorii de la Departamentul de Medicină bazată pe Dovezi și Epidemiologie Clinică de la Universitatea Krems Dunărea și-au dat seama că în mass-media austriacă, conținutul a 60% din articole nu corespunde celor mai recente cunoștințe științifice”.

Intervenţie

În anul 2013, Centrul pentru Sănătatea Femeilor din Graz a publicat un document privind strategiile de creștere a nivelului de cunoaștere în domeniul sănătății prin informare, consiliere și formare. Potrivit Centrului pentru Sănătatea Femeilor, nu există o sinteză mai recentă pe această temă. „În ceea ce privește adulții, este important să se vizeze grupurile deosebit de vulnerabile, cum ar fi persoanele care nu vorbesc limba germană, cei care au un nivel scăzut de educație, cei care sunt în vârstă și cei care suferă de multiple dizabilități”, spune Peter Nowak. Având în vedere corelația clară dintre inegalitățile în materie de sănătate și inegalitățile sociale (care, conform lui A. Mielck, se reflectă în nivelurile ocupării forței de muncă, al salariilor și al educației), măsurile se adresează în continuare adulților cu un nivel scăzut al educației de bază. Peter Nowak consideră că „combaterea analfabetismului funcțional este fundamentală pentru că împiedică accesul la informații privind sănătatea”.

Centrul pentru educația adulților Carinthie (Kärntner Volkshochschulen): programe adresate persoanelor fizice și profesioniștilor din domeniul sănătății.

Programele de educație pentru sănătate sunt deseori implementate de instituțiile de educație pentru adulți. De exemplu, Centrul Educațional pentru Adulți Carinthie a lansat două proiecte de educație pentru sănătate. Unul dintre aceste două proiecte, intitulat „Să fii activ, să rămâi sănătos”, a fost un program educațional cuprinzător care s-a axat pe sănătate și care a vizat persoanele cu o educație de bază inadecvată. Proiectul „Alpha-Power în domeniul îngrijirii sănătății” a constat în formarea asistenților medicali, a personalului medical și tehnic, a doctorilor și a personalului administrativ din cadrul serviciilor medicale.

ISOP GmbH: pune accentul pe segmentul secundar al pieței muncii

Din anul 2009 până în anul 2011, ISOP GmbH din Graz a realizat un proiect de educație pentru sănătate în educația de bază și, ulterior, s-a axat pe segmentul secundar al pieței muncii. „Concentrarea pe segmentul secundar vine de la abordarea grupurilor țintă vulnerabile și dezvoltarea de sisteme educaționale care se concentrează pe nevoile lor”, a declarat managerul de proiect Rainer Saurugg. Concentrarea pe aspectul informațiilor nu este suficientă pentru a ajunge la persoanele cu un nivel scăzut de educație de bază, continuă R. Saurugg. Pentru a realiza acest lucru, informațiile trebuie să fie ușor accesibile și trebuie să ținem seama de motivațiile acestui grup țintă.

Educația pentru sănătate din perspectiva de gen: Centrul pentru Sănătatea Femeilor

Centrul pentru Sănătatea Femeilor oferă servicii de educație pentru sănătate pentru persoanele fizice, dar sprijină și profesioniștii din domeniul sănătății pentru a ajuta acest sector să sporească nivelul de cunoaștere a sănătății în comunitate. populație. Creșterea cunoștințelor despre sănătate constă în oferirea de informații ușor de înțeles, de fapt și de informații utile, spune Ulla Sladek de la Centrul pentru Sănătatea Femeilor.

Toate programele de educație pentru sănătate din cadrul Centrului pentru Sănătatea Femeilor adoptă abordări specifice femeilor. Această organizație este membră a platformei austriece de educație pentru sănătate (Österreichische Plattform für Gesundheitskompetenz) și a publicat „Informații de sănătate de calitate în Austria” (Gute Gesundheitsinformation Österreich) în colaborare cu o echipă editorială. „Documentul este destinat oricărei persoane care dorește să colecteze, să compileze, să comunice și să împărtășească informații de sănătate bazate pe dovezi și specifice unui gen anume”, explică U. Sladek.

Educație pentru sănătate și imigrare: IKEMBA

Imigranții proveniți din medii defavorizate sunt considerați ca fiind „greu accesibili” de campaniile de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor. Proiectul HEL4everyone, care vizează „educația pentru sănătatea grupurilor „greu accesibile” și deschiderea interculturală în sectorul sănătății”, lansată de IKEMBA, ajută la stimularea interacțiunii fructuoase dintre migranții și profesioniștii din domeniul sănătății prin eliminarea barierelor sistemice. Acest proiect vizează promovarea educației pentru sănătate pentru publicul greu accesibil și contribuie la interacțiunile reușite în domeniul sănătății.

Niveluri scăzute ale educației de bază: public „greu accesibil”

Atât în sectorul sănătății, cât și în sistemul de educație, persoanele cu un nivel scăzut de educație de bază sunt considerate un grup țintă pentru care trebuie să se adopte o abordare specifică, deoarece este deosebit de dificil de realizat cu programe educaționale. În timp ce se concentrează doar pe informații, strategiile de creștere a nivelului cunoștințelor de bază în materie de sănătate din acest grup au un impact redus. Deoarece acest grup este, de asemenea, considerat deosebit de vulnerabil în ceea ce privește cunoștințele în materie de sănătate, o colaborare mai intensă a sistemelor de sănătate și educație ar fi utilă în acest sens.


Mai multe informații în limba germană:

• Cunoștințe de bază în domeniul sănătății: Eine weitere Kompetenz, die man messen könnte, oder doch mehr?

Gesundheitskompetenz: Definition der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz

Ancheta referitoare la cunoștințele de bază în domeniul sănătății 2016

Ikemba: Angebot zur Gesundheitsförderung

Angebote zur Förderung von Gesundheitskompetenz in Österreich (PDF)

Christina Dietscher: Gesundheitskompetenz – Bedeutung und Relevanz (PDF)

Ludwig Boltzmann Institut: Gesundheitskompetenz messen und fördern

Cunoștințe de bază în domeniul sănătății și a sănătății publice: O analiză sistematică (PDF)


Referințe

Andreas Mielck (2012): Soziale Ungleichheit und Gesellschaft. Empirische Belege für die zentrale Rolle der schulischen und beruflichen Bildung. In: Brähler, Elmar et al. (Hrsg.): Gesund und gebildet. Voraussetzungen für eine moderne Gesellschaft. Vandenhoeck und Ruprecht 2012, S. 129-145.


Text/Autorul articolului în limba germană:  Otto Rath/CONEDU

Redactarea/Editarea:  Karin Kulmer/CONEDU

 

 

Login (1)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe