Mergi la conţinutul principal
Blog
Blog

Abilităţi pentru o stare de bine autentică - Welness

Cercetările arată că starea de bine este o resursă interioară importantă, care permite unei persoane să îşi folosească la maximum potențialul, să lucreze productiv, să facă față stresului și provocărilor vieții, să contribuie la comunitate și să creeze o viață plină de sens, aliniată cu propriile valori.

Un parteneriat de proiect care cuprinde șapte parteneri din șase țări europene diferite: România (coordonator), Polonia, Slovenia, Italia, Cipru și Marea Britanie, au cooperat pentru a aborda prioritatea proiectelor Multilaterale Grundtvig "Asigurarea calității învăţării la adulţi, inclusiv dezvoltarea profesională a personalului" (Abilităţi pentru o stare de bine autentică, 527797‐LLP‐1‐2012‐1‐RO‐GRUNDTVIG). Propunerea de proiect corespunde, de asemenea, Pactului European pentru Sănătate Mintală și Bunăstare, lansat la o conferință privind sănătatea mintală și bunăstarea, în 13 iunie 2008. S‐a afirmat că "nivelul de sănătate mintală și bunăstarea populaţiei este o resursă‐cheie pentru succesul UE, ca şi societate și economie, bazate pe cunoaștere. Prin urmare, se realizează obiectivele Strategiei de la Lisabona, cu privire la dezvoltare și locuri de muncă, coeziune socială și dezvoltare durabilă. „Sănătatea mintală și bunăstarea cetățenilor și grupurilor, care să includă toate grupele de vârstă, sexe diferite, origini etnice și grupuri socio‐economice, trebuie să fie promovată prin intervenții specifice, care să ia în considerare și să fie sensibile la diversitatea populației europene." Consorțiul proiectului european cuprinde organisme publice și private, universități, organizații de educație pentru adulți, companii de training și consult anță, cooperative sociale și organizaţii non profit (Abilităţi pentru o stare de bine autentică, 527797‐LLP‐1‐2012‐1‐ ROGRUNDTVIG). 

Starea de bine a fost identificată ca un fundament pentru predare și învățare eficientă. Educatorii / Profesioniștii / Tutorii din domeniul educației adulților sunt deosebit de vulnerabili la sindromul de burn‐out (epuizare). Ei petrec cel mai mult timp interacționând cu studenții și colegii și trebuie să îşi actualizeze cunoștințele și abilitățile continuu și, uneori, trebuie să participe la sarcina dificilă de a evalua adulți care învață sau subordonați, în timp ce sunt şi ei evaluaţi. Fără instrumente practice pentru monitorizarea stării lor interioare şi instrumente de auto‐gestionare, ei sunt susceptibili să sufere de scăderea motivației și a angajamentului faţă de muncă, scăderea creativităţii și a performanței în muncă, precum și sănătate precară și, prin urmare, absenteism frecvent. Pentru a lucra fructuos, educatorii au nevoie de abilități practice care să le permită să găsească și să mențină starea de predare optimă. Nivelurile satisfăcătoare de bunăstare în domeniul educației cu siguranță joacă un rol esențial. Succesul educației se bazează foarte mult pe calitatea interacțiunii între profesor / instructor și studenţi. Cercetările arată că starea de bine este o resursă interioară importantă, care permite unei persoane să îşi folosească la maximum potențialul, să lucreze productiv, să facă față stresului și provocărilor vieții, să contribuie la comunitate și să creeze o viață plină de sens, aliniată cu propriile valori. Bunăstarea este fundamentul pentru sănătatea fizică, emoţională, mentală şi socială. Importanţa stării de bine este în creștere în cercurile politice și dezbateri publice. Cu toate acestea, sistemul de învățământ nu se concentrează puternic pe furnizarea de oameni cu abilități care pot ajuta în mod direct, pentru a spori și susține starea de bine. 

Cercetările arată că starea de bine este o resursă interioară importantă, care permite unei persoane să îşi folosească la maximum potențialul, să lucreze productiv, să facă față stresului și provocărilor vieții, să contribuie la comunitate și să creeze o viață plină de sens, aliniată cu propriile valori. Starea de bine este fundamentul pentru sănătatea fizică, emoţională, mentală şi socială. Importanţa bunăstării este în creștere în cercurile politice și dezbateri publice. Cu toate acestea, sistemul de învățământ nu se concentrează puternic pe furnizarea de oameni cu abilități care pot ajuta în mod direct, pentru a spori și susține starea de bine.

Într‐o încercare de a identifica și dezvolta abilitățile de auto‐gestionare, pentru a crea niveluri satisfăcătoare de bunăstare durabilă, consorțiul proiectului european (Abilităţi pentru o stare de bine autentică, 527797‐LLP‐1‐2012‐1‐ROGRUNDTVIG) s‐a angajat într‐o analiză transnațională pentru a examina nivelul stării de bine a cursanţilor adulţi pe niveluri naționale și europene, precum și să definească necesitățile cheie legate de promovarea bunăstării. Constatările transnaționale (cuprinse într-un Raport asupra analizei transnaționale a stării de bine) au servit ca bază pentru dezvoltarea de cursuri pilot, ateliere de lucru și seminarii pentru cursanţi adulţi.

A urmat faza de implementare a cursurilor pilot precum și evaluarea acestora. Etapa de implementare a cursurilor pilot pentru cursanţii adulţi a avut drept scop examinarea nevoilor specifice ale adulților, în relaţiile cu instituții de învățământ și sprijin pentru adulți, în crearea paradigmei de organizare holistică care permite oamenilor să îşi atingă cât mai mult din potenţial, la toate nivelurile. Scopul etapei de implementare a cursurilor a fost crearea unui mediu de învățare, de susținere, care a încurajat adulții să se exprime, să îşi dezvolte talentele, să exploreze noi oportunități și să urmărească obiective provocatoare.

Un produs foarte important, Ghidul-Wellness, reprezintă un adevărat manual de dezvoltarea abilităţilor pentru profesioniştii din domeniul educaţiei adulţilor. Acesta le va da posibilitatea să îşi monitorizeze nivelul propriei stări de bine, şi apoi, când va fi necesar să aplice strategii de a atinge nivele satisfăcătoare ale gradului stării de bine. Ghidul conţine toate informaţiile necesare în ceea ce priveşte abilităţile necesare obţinerii unei stări de bine autentică, aşadar instrumentul poate fi aplicat în diferite context educaţionale.

Filmul video al proiectului, cu o durată de peste 23 de minunte a fost realizat de partenerii de proiect, cu scopul de a prezenta experienţa acestora, pe parcursul realizării cursurilor, a livrabilelor proiectului şi a beneficiilor grupului ţintă care a beneficiat de implementarea acestor cursuri.

Site-ul proiectului: http://www.welnessllp.eu/ro

___________________________________________________

Autor: Prof. Dr. Mona Vintila, coordonator, Universitatea de Vest din TimisoaraE-mail: mona.vintila@socio.uvt.ro

Login (0)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe