Organizações

Organizações

Está interessado em colaborar com outros parceiros de toda a Europa mas ainda não tem uma ideia concreta?

Adicionar a sua organização

Adicione a sua organização à Pesquisa de Parceiros da EPALE para dar mais visibilidade ao seu perfil e informar os outros de que está interessado em envolver-se na cooperação pan-europeia.

Uma boa dica: Inclua o máximo de informação possível sobre a sua organização e o tipo de atividades em que está envolvido para ajudar os outros a encontrá-lo.

Faz parte de uma organização?

Liste-a no nosso website! Clique na ligação abaixo e adicione a sua organização!

Encontre as informações mais recentes sobre como a UE promove a política de Educação de Adultos

Applied Filters

We are a foundation (NGO’s) and work for the employment of university graduates, especially people with disabilities. We have 13 years of experience. We cooperate with the governmental agencies for people with disabilities. In recent years, we have obtained an employment rate ...
An ideal local cultural institution is a place created by people who feel that they are at home.
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego to instytucja kultury samorządu województwa śląskiego. Instytut został powołany do życia Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019. Placówka przekształciła się z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. ...
Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzający...
Partnership For Development FoundationCiepła 40E Street15-472 BiałystokPolandPhone: +48 519 073 096E-mail: projects@infotech.edu.plTechnological Cluster INFOTECH: https://www.infotech.org.pl/INFOTECH Schools: https://www.infotech.edu.pl/More about the project: https://projects.i...
Impossible Foundation is a social innovation incubator. A platform gathering people willing to make a positive impact on their local and global surroundings. A foundation for what was thought to be impossible. We are running various projects in the fields of:Career counsellingQu...