Organizações

Organizações

Está interessado em colaborar com outros parceiros de toda a Europa mas ainda não tem uma ideia concreta?

Adicionar a sua organização

Adicione a sua organização à Pesquisa de Parceiros da EPALE para dar mais visibilidade ao seu perfil e informar os outros de que está interessado em envolver-se na cooperação pan-europeia.

Uma boa dica: Inclua o máximo de informação possível sobre a sua organização e o tipo de atividades em que está envolvido para ajudar os outros a encontrá-lo.

Faz parte de uma organização?

Liste-a no nosso website! Clique na ligação abaixo e adicione a sua organização!

Encontre as informações mais recentes sobre como a UE promove a política de Educação de Adultos

Applied Filters

Youth in Science and Business Foundation (YSBF) is an NGO based in Estonia.  Developing and spreading new ideas, supporting creativity and arts is our passion. YSBF is aimed at supporting innovative ideas and creativity. We disseminate information on advancements of science and...
Pärnu Rahvaülikool ootab õppima avatud ellusuhtumisega inimesi, kes väärtustavad elukestvat õpet ning iseendasse investeerimist. Pakume keele-, arvuti-, kunsti-, käsitöö- ja isikuarengukursuseid kõigile täiskasvanutele olenemata nende vanusest ja haridustasemest.Pärnu Rahvaüliko...
Vestifex stands for enhancing the quality of adult educational activities in Ida-Virumaa county, promoting adult education in cooperation with educational providers and communicating both local and international innovations to specialists.Vestifex applies diverse approaches in a...
Estónia
Estonia.
Meie koolitused on pigem praktilise iseloomuga ja selle eesmärgiks on parandada kliendi kommunikatsioonitöö alast suutlikkust nii juhtkonnas kui ka organisatsioonis tervikuna. Me pakume koolitusi ja treeninguid järgmistel teemadel: Riski- ja kriisikommunikatsioon, Kommunikatsioo...
NGO Continuous Action is a non-governmental non-profit organisation founded in May 2005. Continuous Action unites people interested in voluntary service, Lifelong Learning and equal opportunities. We cooperate with governmental, non-governmental, recreational, educational and cu...