Blog
Blog

Seniorit verkossa

Tietotekniikka ja mediataidot kuuluvat ikääntyneille siinä missä muillekin ikäryhmille. Niistä on sähköistyvässä maailmassa tullut keskeinen osa elämäämme ja kansalaistaitojamme. Sen lisäksi, että tieto- ja viestintätekniikka on hauskaa ja hyödyllistä, tuo se meidän kaikkien elämään uusia ulottuvuuksia.

Seniorit_it

Tietotekniikka ja mediataidot kuuluvat ikääntyneille siinä missä muillekin ikäryhmille. Niistä on sähköistyvässä maailmassa tullut keskeinen osa elämäämme ja kansalaistaitojamme. Sen lisäksi, että tieto- ja viestintätekniikka on hauskaa ja hyödyllistä, tuo se meidän kaikkien elämään uusia ulottuvuuksia.

Lähes puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta suomalaista ei käytä lainkaan tietotekniikkaa. Tilanne on pulmallinen, sillä palvelujen siirtyminen yhä enemmän verkkoon vähentää mahdollisuuksia perinteiseen asiointiin. Palvelupisteisiin voi myös olla pitkä matka tai ne ovat avoinna vain rajoitetusti.

Useat eri yhdistykset ja hankkeet ovatkin ryhtyneet edistämään senioreiden digitaitoja:

SenioriVerkko

SenioriVerkko edistää iäkkäiden yhteisöllisyyttä, osallistumista, vuorovaikutusta ja turvallisuuden tunnetta ja on digitaalisen tasa-arvon asialla. SenioriVerkon kohderyhmä on iältään 70+ -vuotiaat. Sivuilleen SenioriVerkko on kerännyt esimerkiksi tietoa ikääntyneille soveltuvista sovelluksista sekä kokeillut erilaisia sosiaalisen median sähköisiä työvälineitä ja kuvaillut niiden käyttöä. Käy tutustumassa SenioriVerkon sivuilla ajankohtaisiin tapahtumiin ja tutustu myös Digikylli -blogiin.

Digitreenit

Ylen tuottamaa aineistoa digitaitojen opetteluun. Digitreenit koostuvat yli 60:stä selkeästä vinkkijutusta. Niiden avulla voit treenata arjen digitaitoja, aiheina on mm. sosiaalinen media, tietoturva ja erilaiset laitteet. Materiaali on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo jonkunlaiset perustaidot hallussa.

Enter ry

Enter ry on pääkaupunkiseudulla toimiva yhdistys, joka tarjoaa tietotekniikan opastusta ja vertaistukea senioreille. Enter ry:n vapaaehtoiset vertaisopastajat tarjoavat henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä monissa paikoissa eri puolilla pääkaupunkiseutua. Lisäksi Enter ry järjestää noin 70 kaikille avointa tietoiskua tietokoneista ja kännyköistä vuodessa, toteuttaa jäsenretkiä ja – tilaisuuksia sekä osallistuu tietotekniikkaan liittyviin julkisiin hankkeisiin. Enter ry:n nettisivuilta löydät materiaalia ja hyödyllistä tietoa muun muassa laitehankinnoita ja tietoturvasta. 

Ikääntyvien yliopistot

Ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestetään n. 80 paikkakunnalla. Ikääntyvien yliopisto on tietoa etsivien, yhteiskunnan ja yhteisön sekä itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden ikääntyvien ihmisten kohtaamispaikka. Ikääntyvien yliopistotoimintaan voi osallistua ilman suorituspaineita pohjakoulutuksesta, ammattitaustasta ja aiemmista opiskeluharrastuksista riippumatta eikä ikärajojakaan tunneta. Toiminta on avointa kaikille. Ikääntyvien yliopiston toimintaa järjestävien yliopistojen yhteistyöelin Suomessa on ikääntyvien yliopiston valtakunnallinen neuvottelukunta, joka tukee ja koordinoi ikääntyvien yliopistotoiminnan kehittämistä. Neuvottelukunta on määritellyt ikääntyvien yliopistotoiminnalle monipuoliset ja kattavat tavoitteet joista yksi on ”vastata konkreettisiin oppimistarpeisiin tietoyhteiskunnan kehityksessä ja tukea ikääntyvien selviytymistä muuttuvassa maailmassa”. 

Joen Severi ry

Joen Severi ry on Joensuussa sijaitseva vapaaehtoistoimintaan perustuva sitoutumaton senioreiden atk-yhdistys jonka toiminta alkoi vuonna 2010. Sen tarkoitus on kehittää pohjoiskarjalaisten ikäihmisten tietotekniikan perustaitoja. Joen Severi kouluttaa vertaisohjaajia, jotka ohjaavat vapaaehtoistyönä ikäihmisiä tietotekniikan ja netin käytössä. Kohderyhmään kuuluvat ne ikäihmiset, joille kurssimuotoinen opiskelu ei sovi tai aloituskynnys on muuten liian korkea. Joen Severi ry:n nettisivuilla on monipuolinen materiaalipankki. Sieltä löytyy runsaasti hyödyllistä tietoa kenelle tahansa tietokoneista ja netistä kiinnostuneelle sekä ohjaajille ohjauksen tueksi.

LähiVerkko

LähiVerkko (2013-2017) oli Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö (EHYT) ry:n yhteinen kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena oli tietotekniikan avulla kehittää keinoja, jotka lisäävät ikäihmisen tietoja ja taitoja tietotekniikkaan liittyen, vapaaehtoistoiminnan toteuttamista ja siihen osallistumista sekä mahdollisuuksia ylläpitää olemassa olevia ja luoda uusi ihmissuhteita. LähiVerkon Oppisoppi nettisivuilta löytyy ohjeita, mm. sähköposti-ohje ja Skype-ohje sekä ATK-sanastoa suomeksi ja englanniksi. LähiVerkon Netikäs -mediasivistymateriaalissa käsitellään teemoja kuten sosiaalinen media, tietoturva ja media ennen ja nyt. Materiaalien on tarkoitus auttaa alkuun tämän päivän mediamaailman ymmärtämisessä. 

Mukanetti ry

Mukanetti ry on Tampereella aktiivisesti toimiva yhdistys. Siinä on yli 1000 jäsentä ja laaja yhteistyöverkosto. Mukanetin tavoite on antaa yli 50-vuotiaille seniorikansalaisille tietotekniikan perusvalmiuksia järjestämällä koulutusta sekä ohjausta opastuspisteissä. Opastajana toimivat vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Mukanet tarjoaa vertaisohjaajatoiminnasta kiinnostuneille henkilöille maksuttoman koulutuksen. Ohjausta voi tehdä kursseilla, opastuspisteissä tai kotona. Käy tutustumassa vertaisohjaajien tekemiin ohjeisiin muun muassa puhelimen käytöstä tai skype-puheluista.          

ReSurf -projekti

Reumaliiton kolmivuotisen ReSurf -esteetön ensikosketus nettiin -projektin (2016-2018) tavoitteena on aktivoida ikääntyviä (erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia maaseutupaikkakunnilla asuvia henkilöitä) IC-teknologian käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä ihmisten omatoimisuutta, elämänhallintaa, sosiaalisia verkostoja ja omahoitomahdollisuuksia. Lisäksi projektissa kehitetään Reumaliiton verkkopalveluita ja -sivustoja, digitoimijuutta sekä SoMe-vaikuttamista vastaamaan jäsenyhdistysten, asiantuntijoiden sekä jäsenten ja heidän läheistensä tarpeisiin.

Savonetti ry

Savonetti ry on vapaaehtoistoimintaan perustuva sitoutumaton senioreiden ATK-yhdistys yhdistys. Yhdistys edistää Kuopion ja Pohjois-Savon alueella seniori-ikäisten valmiuksia hyödyntää tietotekniikkaa toiminnoissaan. Vertaistuki auttaa esimerkiksi niitä senioreita, joille kurssimuotoinen opiskelu ei syystä tai toisesta sovi tai aloituskynnys tietotekniikan opiskeluun on liian korkea. Savonetin toiminta on suunnattu tietotekniikan alkeiden opettelussa apua tarvitseville senioreille. Ohjaus tapahtuu nettipisteissä ympäri toimialuetta. Henkilökohtaisista ohjaustuokioista voi sopia eri nettipisteiden tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Savonetin sivuille on koottu tietoa vertaisohjaajia kiinnostavista aiheista kuten käyttöjärjestelmistä ja ohjelmista, tietoturvasta ja pankkiasioinnista.

SenioriJelppi

Turussa ikääntyneet saavat tietoteknistä ohjausta SenioriJelpistä. Ilmaista tietoteknistä ohjausta saa kahtena päivänä viikossa. Tarjolla on myös kursseja.

SeniorSurf

SeniorSurf on Vanhustyön Keskusliiton valtakunnallinen kampanja, joka rohkaisee ikääntyviä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. SeniorSurf on tuottanut opastusmateriaaleja netin käytöstä: esimerkiksi hyviä ohjeita verkkopankkien käytöstä, erilaisista tietokoneista, nettisivujen kuvakkeista ja sosiaalisesta mediasta. 

Taina Euron oppimateriaali

”Sosiaalinen media senioreille” on netissä sijaitseva itseopiskelumateriaali sosiaalisen median maailmaan. Materiaalissa käsitellään Facebookin, Instagrammin, Twitterin ja blogien käyttöä.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais