chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa

 
 

Blogue

De ‘Europese pijler van sociale rechten’ en levenslange begeleiding op een snel veranderende arbeidsmarkt - Thematoespraak van Alison Crabb (deel 2)

20/12/2018
por NSS EPALE Nederland
Idioma: NL
Document available also in: EN FR

Door EPALE Oostenrijk

Terug naar deel 1

Een tweede belangrijk onderwerp waaraan we momenteel werken, betreft de “Bijscholingspaden”. Hierbij streven de lidstaten ernaar om de laagst geschoolde volwassenen te benaderen, d.w.z. zij die het hoger voortgezet onderwijs niet hebben afgemaakt, om hun de kans te bieden drie basisvaardigheden te ontwikkelen: leesvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden. Begeleiding speelt hierbij een cruciale rol. Op basis van een beoordeling van wat iemand weet en kan, wordt er een opleidingsaanbod op maat geboden. In veel gevallen betekent dit een kans om erkenning te krijgen van hun vaardigheden en om hun leerontwikkeling voort te zetten. Alle lidstaten hebben verslag gedaan van de maatregelen die zij tot dusver hebben genomen, waarbij de Commissie de betreffende ervaringen in het eerste kwartaal van volgend jaar zal verwerken in een samenvattend verslag.

Tot slot is begeleiding natuurlijk essentieel voor de integratie van vluchtelingen en migranten op de arbeidsmarkt en de samenleving in het algemeen. Loopbaanbegeleiding is een bepalende factor voor succesvolle integratie. De Commissie heeft een online “instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel van onderdanen van derde landen” ontworpen als hulpmiddel voor loopbaanbegeleiders, opvangcentra of andere instellingen die vluchtelingen en migranten begeleiden. Het is gebaseerd op zeer praktische vragen, bedoeld om verder te kijken dan het typische gebrek aan formele kwalificaties: Hebt u voor ouderen of kinderen gezorgd? Kunt u autorijden? Kunt u koken? Het is maar een kleine stap op hun weg naar integratie, maar we hopen dat het een nuttig en praktisch hulpmiddel voor loopbaanbegeleiders is.

Dit alles is bedoeld om de zogenaamde Europese pijler van sociale rechten in praktijk te brengen, een verklaring met 20 beginselen voor eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en stelsels voor sociale bescherming, die het afgelopen jaar door staats- en regeringshoofden werd afgekondigd op de sociale top van de EU. Voor loopbaanbegeleiders is het interessant om te zien dat het eerste van deze 20 beginselen gaat over het recht op hoogwaardige voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren. Een ander beginsel stelt uitdrukkelijk dat mensen recht hebben op actieve hulp, ondersteuning en advies bij het zoeken naar werk. Dat is een van de voornaamste constateringen vandaag: of je nu laag, gemiddeld of hoog bent opgeleid, met begeleiding kun je de beste manier vinden om jezelf verder te ontwikkelen.

Op beleidsgebied kunnen we dus zien dat begeleiding een rode draad vormt die door de sociale en werkgelegenheidsinitiatieven van de EU loopt. Hoe ver zijn we nu echter met begeleiding in de praktijk? Hier is het beeld genuanceerder. Mijn tweede boodschap is dan ook dat er nog het nodige moet gebeuren om het potentieel van begeleiding te verwezenlijken. Om de beginselen van de sociale pijler in praktijk te brengen, is er nog een behoorlijke weg te gaan.
In een recente Eurobarometer-enquête verklaarde meer dan 60% van de respondenten dat begeleiding nuttig is voor het vinden van een baan, terwijl 70% het nuttig vond om verdere leermogelijkheden te ontdekken. Echter, slechts één op de vier personen had ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van een begeleidingsdienst, doorgaans degenen in een hogeronderwijstraject en meestal terwijl zij nog formeel onderwijs of een formele opleiding volgden. Daar ligt de echte uitdaging: begeleiding niet beperken tot het onderwijs, maar het uitbreiden naar alle fasen en gebieden van het leven.

Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Het gaat vooral om drie aspecten, waaraan al wordt gewerkt, maar die nog beter kunnen worden aangepakt.

  • Het eerste is informatie, een beter begrip van het beleid en de praktische uitvoering, zowel op nationaal als Europees niveau.
  • Een tweede is samenwerking, hetgeen mogelijkheden biedt om beleid en praktijkmaatregelen vast te stellen en aan te passen aan verschillende omstandigheden.
  • In de derde plaats gaat het om praktische instrumenten, idealiter gecombineerd met financiering, die het verschil kunnen maken bij het ontwikkelen van loopbaanbegeleiding en het bereiken van verschillende gemeenschappen.

Begeleiding is duidelijk een nationale bevoegdheid, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de overheid en de belanghebbenden in de lidstaten ligt. Op EU-niveau hebben we echter ruime ervaring met de samenwerking op dit gebied.

  • Afgelopen jaar vierden we het 25-jarig bestaan van het Euroguidance-netwerk, dat leermobiliteit en samenwerkingsverbanden in Europa bevordert.
  • Het ELGPN, het Europese beleidsnetwerk inzake levenslange begeleiding, heeft zeer praktische richtlijnen opgesteld op basis van een grondige vakkennis en de uitwisseling van ervaringen tussen deskundigen.
  • De Commissie zal komend jaar een onderzoek laten uitvoeren waarbij specifiek gekeken zal worden naar de manier waarop de begeleiding ter ondersteuning van arbeidsmarkttransities kan worden verbeterd. We willen beter inzicht krijgen in de nieuwe trends en technologieën die worden gebruikt teneinde beslissingen te nemen over de toekomstige samenwerking op Europees niveau.
  • Collega’s bij CEDEFOP helpen bij het opzetten van een nieuw netwerk van nationale begeleidingsdeskundigen, “CareersNet”, gericht op de verzameling van actuele gegevens.
  • Daarnaast zijn we in gesprek met de lidstaten en belanghebbenden over het ontwerp van het nieuwe Europass. Europass is al een drukbezochte website, met 2 miljoen bezoekers per maand. Sinds de lancering ervan is de technologie desondanks sterk verbeterd. Eind volgend jaar willen we een nieuwe Europass lanceren met modernere hulpmiddelen, inclusief links die gebruikers doorverwijzen naar begeleidingsdiensten op nationaal niveau. We willen daarbij ook de informatie over vaardigheden beter in Europass integreren. Loopbaanbegeleiders en burgers moeten hierdoor meer inzicht krijgen in de nieuwste trends en prognoses met betrekking tot vaardigheden op hun interessegebied.
  • Tot slot kijken we al uit naar de volgende generatie van het Erasmus-programma. In het voorstel van de Commissie voor de volgende EU-begroting worden in het onderdeel “Investeren in mensen” diverse programma’s samengebracht, waaronder het Erasmus-programma en het Europees Sociaal Fonds, die vergezeld gaan van ambitieuze budgetten. Het voorstel van de Commissie bedraagt circa 100 miljard euro voor het toekomstige ESF-budget en circa 30 miljard voor Erasmus, een verdubbeling vergeleken met de huidige begroting. Of het nu om mobiliteitsactiviteiten, beleidsexperimenten of grensoverschrijdende partnerschappen gaat: er zijn allerlei mogelijkheden om nieuwe benaderingen te ontwikkelen en te beproeven, alsook allerlei grensoverschrijdende leermogelijkheden.

 

Concluderend wil ik graag opmerken dat ik de themakeuze van de conferentie zeer opportuun vind. Het is een interessante tijd om na te denken over begeleiding op een flexibele arbeidsmarkt en in een snel veranderende samenleving. Technologie brengt allerlei uitdagingen met zich mee, maar ook veel kansen om begeleiding beter te ontwerpen en uit te voeren, om mensen op andere manieren te bereiken en om informatie toe te snijden op hun specifieke behoeften.

Dat is de uitdaging en de kans waarvoor we gesteld worden: de vormgeving van begeleiding voor zeer verschillende burgers in sterk uiteenlopende fasen van hun leven, een leven lang en op alle gebieden. Evenals mijn collega’s bij de Commissie kijk ik er al naar uit om hier samen met u aan te blijven werken. Opnieuw hartelijk dank aan onze Oostenrijkse gastheren en de organisatoren van Euroguidance. Het is altijd een genoegen om met u samen te werken, zowel in Brussel als hier in Wenen!


/pt/file/euroguidanceaustriaft2018alisoncrabbcoeadhoermandingerjpgjpgeuroguidance_austria_ft_2018_alison_crabb_c_oead_hoermandingerjpg.jpg

Euroguidance Fachtagung 2018 (c) OeAD-GmbH/APA-Fotoservice/Hörmandinger

 

 

 

Alison Crabb, die sinds 1999 bij de Europese Commissie werkt, is momenteel hoofd van de afdeling Vaardigheden en Kwalificaties binnen het DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie. Haar team werkt samen met de lidstaten, sociale partners en andere belanghebbenden aan een betere ontwikkeling van en kennis over vaardigheden om betere loopbaankeuzes mogelijk te maken en om vaardigheden en kwalificaties inzichtelijker en beter vergelijkbaar te maken.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn