European Commission logo
Criar uma conta
Resource Details
RECURSOS

Priročnik Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

Skrito znanje je zaklad! Tega se zavedamo tudi Slovenci, kjer dobiva vrednotenje znanja, spretnosti in kompetenc odraslih pridobljenih z neformalnim izobraževanjem ter s priložnostim učenjem, vse večji pomen za posameznika in družbo. Tako je v okviru te zamisli leta 2013 izšel priročnik z naslovom Ugotavljane, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih, ki ga je izdal Andragoški center Slovenije (ACS).

Priročnk je namenjem vsem izobraževalcem odraslih, ki so neposredno ali posredno udeleženi v razvijanju, izpeljavi postopkov ugotavljanja, priznavanja in potrjevanja znanja in izkušenj odraslih pridobljenih z neformalnim in priložnostim učenjem. Namenjen je tudi ustvarjalcem in odločevalcem na ravni politik na področju izobraževanja in trga dela, ter drugim strokovnjakom, ki so lahko uporabniki rezultatov teh procesov, kot so kadrovske službe v podjetjih, zaposlovalci na zavodih za zaposlovanje.Avtorji želijo s priročnikom prikazati strokovna spoznanja, predstaviti cilje in namene ugotavljanja ter vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih in osvetliliti komu vse lahko ti postopki koristijo.

Priročnik je sestavljen iz 11 poglavij, kjer so sistematično predstavljeni postopki ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (posamezne faze, po katerih poteka ter etična načela, ključna za verodostojnost postopka), orodja in kompetence, ki jih mora imeti osebje, ki sodeluje v postopku.

V uvodu priročnika je najprej opisana umestitev področja vrednotenja in priznavanja neformalnega in priložnostnega pridobljenega znanja v konceptu vseživljenskega učenja. Prikazana so tudi najnovejša strokovna spoznanja o pomenu in ciljih in postopkih samega vrednotenja. Posebna pozornost je namenjena tudi opredelitvi pojma kompetence, kjer so se osredotočili na poklicne kompetence in kompetence vsekdanjega življenja. V zadnjem delu priročnika je predstavljeno partnerstvo, njegov pomen, različne ravni in vloge partnerjev v postopkih ugotavljanja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega učenja.

V samem priročniku so predstavljeni tudi primeri dobrih praks iz Slovenije in Evrope. Kot dodatek v priročniku lahko najdemo tudi slovar strokovnega izrazja z opisi pojmov, s katerimi se najogosteje srečujemo, ko govorimo o vrednotenju in priznavanju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc.

Priročnik je bil izdan v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, in sicer v okviru aktivnosti Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2012–2014.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Resource Details
Autor do recurso
Tanja Vilič Klenovšek et al.
Tipo de recurso
Estudos e relatórios
País
Slovenija
Data de publicação
Língua do documento
slovenski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!