Passar para o conteúdo principal
Resource Details
RECURSOS

Slovensko: Prebiehajúce reformy a politický rozvoj

Táto kapitola správy siete Eurydice pre Slovensko poskytuje tematický a chronologický prehľad národných reforiem a vývoja politík od roku 2012. Úvod kapitoly popisuje celkovú stratégiu vzdelávania a kľúčové ciele naprieč celým systémom vzdelávania. Skúma tiež, ako je organizovaný proces reformy vzdelávania a kto sú hlavní aktéri v procese rozhodovania. Reformy týkajúce sa vzdelávania dospelých a celoživotného učenia sú zahrnuté v kapitolách 14.2.3 Reformy odbornej prípravy a vzdelávania dospelých14.2.5 Reformy v oblasti prierezových zručností a zamestnanosti. V rámci každej tematickej oblasti sú reformy zoradené chronologicky. Najnovšie reformy sú popísané ako prvé.

Resource Details
Autor(es) do recurso
Európska komisia - Eurydice
Tipo de recurso
Estudos e relatórios
País
Data de publicação
Língua do documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!