Passar para o conteúdo principal
Resource Details
RECURSOS

Kljucne kompetencije u kurikulumima Crne Gore

Rad je nastao kao rezultat istraživanja socio-emocionalnih i ključnih kompetencija u kurikulumima za osnovnu i srednju školu i nastavničke fakultete u Crnoj Gori u okviru projekta “Moje vrijednosti i vrline (2015−2018) – podrška škole razvoju odabranih kompetencija učenika za 21. vijek”, koji je finansirao UNICEF Crna Gora. 

Resource Details
Autor(es) do recurso
UNICEF CRNA GORA
Tipo de recurso
Estudo de caso
Data de publicação
Língua do documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!