Passar para o conteúdo principal
Blog
Blog

Учим ли всъщност повече, когато учим във формалното образование?

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

Бих искал да представя едно критично наблюдение относно разликата между формално, неформално и самостоятелно учене. Това се отнася не толкова до самата разлика (която между другото е спорна), а по-скоро до тенденцията да се вкарва в рамки и да се дефинира наученото.

Често нещата се объркват, когато се опиташ да ги формализираш и определяш. Да вземем за пример вълнуващо произведение на изкуството или вдъхновяващ сценарий. В състояние ли сме изцяло да изразим с думи какво е изобразено на картината или какво се случва на сцената? Нещата може да изглеждат далеч по-малко красиви, ценни, вдъхновяващи и смислени, когато просто са описани с думи. (Никога не съм виждал някой да плаче, докато чете либретото на опера или резюмето на книга).

Няма да започвам този философски дебат, но същото се отнася и до ученето: можем ли да обхванем с думи това, което учещите са научили? Най-вероятно не, и ние всички разбираме това, но все пак се опитваме по всякакъв начин да формализираме и дефинираме ученето.

Формално, неформално или самостоятелно учене? Каква е разликата?

На първо място – нека си опресним терминологията. Европейската комисия, в своя Меморандум за ученето през целия живот (ЕК, 2000), прави разлика между:

Формалното учене води до признати дипломи и квалификации. Формалното учене за възрастни се предлага в обществените образователни институции за млади хора, в обществените институции специално за възрастни, неправителствени организации, частни институции.

Неформалното учене обикновено не води до получаване на официално признати сертификати. Неформалното учене за възрастни се случва в най-различна среда - във формални образователни институции и в широк кръг неправителствени организации с нестопанска цел, включително организации на гражданското общество. Реалните места за учене са: образователни институции като училища, колежи и университети; образователни асоциации; центрове към църкви, синдикати, институции към търговски камари, професионални асоциации, предприятия, работодателски асоциации; предприятия за търговско образование и обучение, граждански организации; публични и частни музеи и библиотеки; обществени, културни и развлекателни центрове. Неформално обучение за възрастни може да има също и чрез дистанционно учене, чрез виртуални средства и други.

Самостоятелното учене по естествен начин присъства в ежедневния ни живот. За разлика от формалното и неформалното учене, самостоятелното учене не е задължително целенасочено учене и в този смисъл дори може да не бъде разпознато от самите индивиди като допринасящо за техните умения и познания.

Тенденции към формализиране на ученето.

Съществува тенденция за формализиране на ученето. Най-очевидното доказателство за това е създаването на Квалификационната рамка и системата за валидиране на предишно обучение. И двете инициативи са основани на допускането, че ученето може да бъде дефинирано в рамките на постигнати учебни резултати. 

Разглеждането на процеса в рамките на постигнати учебни резултати не е нещо лошо. Като посредник, това спомага да се изясни какво учат хората; да се подобри развитието на учебните програми; позволява признаването на предишно обучение при одобрени стандарти.

Но чрез формализацията, дали всъщност учим повече?

Загрижеността произтича от това, че подчертавайки ученето, което е измеримо в контекста на учебните резултати, ние сме склонни да забравяме, че има друго учене, което не се измерва.

Това, което не може да бъде измерено, има значение! От тази гледна точка, не трябва ли да се върнем по обратния път? Ако наистина искаме да интегрираме ученето и живеенето, може би трябва да се опитаме да не формализираме нещата толкова: да превърнем самия живот и работния процес в среда за учене, без учещите да са наясно изобщо, че придобиват нови знания, умения и компетенции.

Правейки това, може всички да научим повече, през цялото време – дори и това да не е определено чрез формализирани резултати от ученето.

_____________

Саймън Брук

Login (0)

Pretende outro idioma?

Este documento também está disponível noutro(s) idioma(s). Selecione um, abaixo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais