Passar para o conteúdo principal
Resource Details
RECURSOS

Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad maakonniti

Maakondade ülevaade on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Statistikaameti ja  Poliitikauuringute Keskuse Praxis koostöös.  Eesmärk oli analüüsida elanike konkurentsivõimet, töökohtade tegevusalade struktuuri ja  ettevõtlusega seotud näitajaid ning koostada kõigi maakondade kohta statistiline ülevaade elanike  konkurentsivõimet ja ettevõtlusmaastikku iseloomustavatest näitajatest. Sellega saab juhtida  tähelepanu sihtrühmale, kellele edaspidi täiskasvanute tööalaseid koolitusi suunata. Analüüsis on ka  soovitused koolitustellimuste ja arendustegevuseplaneerimiseks nii riigi- kui ka õppeasutustele, et teha võimalikuks tuua õppima enam neid, kes seni on olnud eemal või osalenud selles juhuslikult.

Resource Details
ISBN
978-9985-74-582-3
Autor(es) do recurso
Anu Tõnurist
Tipo de recurso
Nacional e política
País
Data de publicação
Língua do documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!