European Commission logo
Criar uma conta
Event Details
4 Out
2022

Õpetajate õpikogukondade toetamine kovisiooni meetodil

Eesti
Tallinn
to

Kovisiooni eesmärk on toetada õpetaja kutsestandardis väljatoodud refleksiooni ja nõustamisoskusi. Koolituse eesmärk on väärtustada Eesti haridussüsteemis kollegiaalset ja tähenduslikku õppimist, pakkudes kovisiooni meetodi kaudu mudeleid õpetajate õpikogukondade toetamiseks, toetades õpetajaid, kes on valmis juhtima kovisooni gruppi.

Kellele?

Koolitusele ootame üldharidus- ja kutsekoolide õpetajaid.

Kuidas?

Õppetegevuses kasutatakse interaktiivseid lühiloenguid, seminare, rühmatöid, praktikume jt õppijaid aktiviseerivaid tegevusi. Õppeprotsessi osaks on refleksioon ja selle mõju hindamine. Iseseisva tööna käivitab õppija kovisiooni grupi, viib läbi 3-6 kovisiooni sessiooni ja reflekteerib oma tegevust.

Koolituse tulemusel õppija:

  • viib läbi ja valib kovisiooni eri mudelite vahel ja kasutab erinevaid võtteid ja tehnikaid; 
  • on teadlik kovisiooni tähendusest, võimalustest; 
  • on praktiseerinud ja kogenud kovisiooni eri mudeleid; 
  • on võimestatud praktiseeriva kovisiooni grupi juhendajana, saanud toetust ja tagasisidet.

Õppe sisu

Koostöine õppimine, peamiselt professionaalsed võrgustikud ja õpikogukonnad on oluline tugi haridusmuutustega kohanemisel, nende mõtestamisel ja omaksvõtmisel. Koostöövõrgustikes tegutsemine annab suurema vastutuse hariduse arendamise eest nii oma organisatsioonis kui ka ühiskonnas laiemalt, muutes suhteid usalduslikumaks ja toetavamaks. Mittehierarhiline juhtimisstiil toetab haridusasutustes teadmusühiskonnale omast praktikakogukondade mudelit, mis soodustab horisontaalset ja hierarhiavaba teadmiste ja kogemuste jagamist ning probleemide lahendamist. Kovisioon võimaldab õpetajatel üksteiselt õppimist, heade praktikate levimist ning võimestab osalejat erinevate väljakutsetega toimetulekuks.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel ja on sihtgrupile tasuta.

TLÜ

Event Details
Estado
As planned
Sitio web do evento
Tipo de organizador
Outro evento
Organiser name
Tallinna Ülikool
Grupo alvo
Redes e organizações de educação de adultos
Preço da inscrição
Não

Ter um evento em mente?

Não hesite em fazê-lo! Clique na ligação abaixo e sugira um evento agora!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais