European Commission logo
Criar uma conta
Resource Details
RECURSOS

Zdalne uczenie sie i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19

Autorzy książki charakteryzują problemy oraz przedstawiają rekomendacje dotyczące uczenia się i nauczania uczniów z różnymi niepełnosprawnościami – dysfunkcją słuchu, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami mowy i języka – ale wskazują też na rolę rodziców w edukacji zdalnej, oddają głos nauczycielom i opisują ich doświadczenia.

Osobne rozdziały omawiają także wybrane prawne i organizacyjne aspekty nauczania zdalnego, szczególnie w kontekście zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu oraz dostosowania narzędzi technologicznych i metod pracy do potrzeb różnych grup odbiorców.

Uczenie się i nauczanie potraktowane jest jako proces całożyciowy (life-long learning), dlatego teksty dotyczą osób w różnym wieku – zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i osób dorosłych.

Resource Details
ISBN
978-83-65172-55-6
Autor do recurso
Ewa Domagała-Zyśk
Tipo de recurso
Recursos de ensino aberto
País
Polska
Data de publicação
Língua do documento
Polski
Resource media
Zdalne uczenie sie i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19.
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!