European Commission logo
Criar uma conta
Blog
Blog

Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi

Ljudska univerza Radovljica izvaja Erasmus+ projekt Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi, kjer se bo pet zaposlenih na LUR udeležilo mobilnosti.

Na razpisu Erasmus+ KA 122 – ADU, ki je potekal preko CMEPIUS - Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, je Ljudska univerza Radovljica pridobila EU sredstva za pet mobilnosti za zaposlene strokovne delavke na LUR. Akcija KA122-ADU je namenjena mobilnosti osebja v splošnem izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije.

Naslov projekta je Pridobi znanje za boljše delo z odraslimi in bo potekal od 1.1.2022 do 31.12.2022. Štiri zaposlene bodo odšle na strukturiran tečaj na Islandijo v Reykjavik v okviru organizacije Project Management Spain Erasmus Plus, S.L.U, ena pa v Helsinke na Finsko v okviru organizacije Europass Teacher Academy.

V izobraževalne programe in podporne storitve na LUR se vključujejo udeleženci z zelo različnimi predznanji, izkušnjami, dojemanjem in osebnostnim ozadjem. So odrasle in izdelane osebnosti, kar privede do različnega odnosa do učenja.  Poleg tega globalizacija, digitalizacija in njuni pritiski zahtevajo drugačno, raznoliko izobraževanje in ni več cilj le prenašanje znanja, ampak vedno bolj učenje ljudi, kako naj se učijo in rešujejo probleme, staro zanje pa združujejo z novim.  

Zaradi vsega tega opažamo potrebo po dodatnem usposabljanju pedagoškega in nepedagoškega osebja, pridobivanju in spoznavanju novih učnih metod in orodij ter kako še bolj kakovostno organizirati učni proces. Potreba po dodatni usposobljenosti osebja se kaže v tem, da bi izvajalci in organizatorji izobraževanja odraslih pridobili nove kompetence, izkušnje in znanja za bolj poglobljeno prepoznavanje potreb udeležencev programov, večjo prepoznavnost in raznolikost med njimi in kako posameznike motivirati za učenje. Zaradi raznolikosti udeležencev je težko doseči homogenost učne skupine in prilagoditi učni proces na ta način, da vsak posameznik doseže oziroma izrabi največji potencial. Kažejo se tudi potrebe po novih učnih metodah in orodjih, preko katerih bi novo znanje prikazali na drugačen, bolj zanimiv način, ki bi udeležence pritegnile in bi vztrajali pri dokončanju izobraževanja. Glavni cilji projekta so torej:

  • IZBOLJŠATI KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, TAKO POUČEVANJA KOT UČENJA
  • UČENJE NOVIH METOD IN IZBOLJŠEVANJE METOD POUČEVANJA IN UČENJA
  • POVEČATI MOTIVACIJO IN VKLJUČEVANJE UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ
  • ZMANJŠATI OSIP UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
  • PREPOZNATI POTREBE IN INTERESE UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ
  • ORGANIZACIJA PRIMERNIH, USTREZNIH  PROGRAMO GLEDE NA POTREBE UDELEŽENCEV
Zaključek Erasmus+ tečaja .

Mateja Rozman Amon je direktorica Ljudske univerze Radovljica, ki že več kot 20 let sodeluje v mednarodnih projektih na področju mladine in odraslih.  

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais