Blog
Blog

Starejši z digitalnimi veščinami do oživljanja glasbene mladosti

Starejši in digitalne veščine v glasbi

Logo projekta.

Za posameznika pride čas, ko se delovno aktivna doba končuje in nastopi upokojitev, prične se novo življenjsko obdobje. Nekateri si takoj poiščejo aktivnosti, ki jih zaposlijo, se posvetijo hobijem, spet drugi si dajo priložnost za počitek in si odločitev o kakšnem angažmaju prestavijo na kasnejši čas. Strokovnjaki opozarjajo, da je upokojitev obdobje v življenju, ko neenakosti med različnimi podskupinami prebivalstva postajajo izrazitejše. Zaradi naglega povečanja prostega časa je pot do neaktivnosti zelo pogosta, s tem pa se lahko poslabša osebno zdravje posameznika, celo do te mere, da pojav depresije ni izključujoč. Na ta način t.i. novi upokojenci postajajo ena potencialnih ranljivih družbenih skupin. Nekatere raziskave kažejo, da podaljšanje aktivnega udejstvovanja nedavnih upokojencev pozitivno vpliva na njihovo osebno samozavest, duševno in fizično zdravje ter počutje, se bori proti socialni izključenosti in ponuja priznanje njihovega pomena za družbo.

Za ponudnike storitev na področju izobraževanja odraslih je to priložnost, da težavo socialne izolacije mladih upokojencev naslovijo tako, da oblikujejo programe in ukrepe za spodbujanje pozitivne miselnosti in motivacije pri starejših osebah, da sami načrtujejo aktivno, polno in kreativno življenje po upokojitvi.

Digitalna pismenost postaja vse pomembnejša življenjska spretnost in nezmožnost dostopa do novih komunikacijskih tehnologij ali njihove uporabe dejansko postaja ovira za socialno vključevanje in osebni razvoj starejših. Resnično vprašanje digitalne pismenosti starejših po vsej Evropi je njihova sposobnost uporabe široko dostopnih tehnoloških platform. Za številne izobraževalce odraslih, ki delajo s starejšimi, je največja ovira pri takšnih usposabljanjih odsotnost njihovega zanimanja za nove tehnologije, kar morda skriva njihov strah pred novimi prodornimi tehnologijami. Zgovoren je podatek, da približno 170 milijonov ljudi ali 44% odraslih Evropejcev nima zadostnih digitalnih znanj. Zato se postavlja vprašanje: Ali starejše ljudi nove tehnologije ne zanimajo, ker premalo vedo o njih; ali pa imajo starejši ljudje premalo znanja o novih tehnologijah, ker jih ne zanimajo?

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) se je odzvala na povabilo partnerjev iz tujine in v prihodnjih dveh letih se bomo v projektu VINYL WARRIORS posvečali oblikovanju izobraževalnega programa, ki bo starejše spodbujal h krepitvi digitalnih veščin, s katerimi bodo lahko oživeli svojo glasbeno mladost. Projekt je financiran s podporo programa Erasmus + in se je začel septembra 2020, trajal pa bo do avgusta 2022.

ZDUS nastop.

V projektu bomo oblikovali edinstven program usposabljanja za izobraževalce odraslih, ki bodo pomagali starejšim učečim pri ponovnem odkrivanju njihove glasbene mladosti. Vse te učne vsebine bodo predstavljene v programu VINYL WARRIORS MOOC (Množičen odprt spletni tečaj), spletni platformi, kjer bodo lahko ciljne skupine: starejši in njihovi vrstniki, ponudniki izobraževanja odraslih in organizacije s programi aktivnega staranja dostopali do učnih gradiv, razvitih v projektu VINYL WARRIORS.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta in Facebook stran VINYL Warriors

Partnerji:

Ballybeen Women's Centre LTD (koordinator, Severna Irska)

Solution: Solidarité & Inclusion (Francija)

Skills Elevation FHB (Nemčija)

Speha Fresia Societa Cooperativa (Italija)

IFES COOP - Iniciativas de Futuro para una Europa social (Španija)

ZDUS (Slovenija)

Meeting.

Ta projekt (2020-1-UK01-KA204-078836) je financiran s podporo Evropske komisije. Ta prispevek odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Dijana Lukić je izvršna vodja projektov in prireditev pri ZDUS. Je koordinatorka Erasmus+ projektov, ki jih izvaja zveza in deluje predvsem na področju izobraževanja odraslih, kulturnega udejstvovanja starejših in mednarodnega sodelovanja zveze. V projektu Vinyl Warriors – Rediscovering your musical youth, Digital skills traning for Seniors je raziskovalka in organizator usposabljanj.

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais