Resource Details
RECURSOS

Vapaaehtoistyö Pohjoismaissa – uuden ajan yhteenkuuluvuutta

Tässä julkaisussa esitellään vapaaehtoistyön piirteitä Pohjoismaissa.

Pohjoismaissa vapaaehtoistyön tekeminen on perustunut vapaa-aikaan, mikä poikkeaa esimerkiksi muiden maiden mallista auttaa apua tarvitsevia. Pohjoismaissa hyvin suuri osa väestöstä osallistuu vapaaehtoistyöhön, eikä toiminta ole tänä päivänä yhtä sidottua järjestöihin kuin aikaisemmin. Ruohonjuuritason vapaaehtoistoiminta on lisääntynyt, etenkin ilmasto- ja ympäristöasioissa, mutta pitkäaikainen sitoutuminen toimintaan on vähentynyt. Yhteiskunnallisten muutosten myötä keskeiseksi kysymykseksi on yhteiskunnallisen luottamuksen ylläpitäminen. Lisäksi huomio kohdistetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja keinoihin, joilla maat sitoutuvat vihreään talouteen.

Resource Details
Norjan Punaisen Ristin työntekijät.
ISBN
978-92-893-6581-9, 978-92-893-6582-6
Autor(es) do recurso
Frøshaug, Andrea Skjold; Andreasson, Ulf & Stende, Truls
Tipo de recurso
Estudos e relatórios
Data de publicação
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!