Resource Details
RECURSOS

Szkolenie Empowerment in ICT skills - making use of technology tools - Malta 2021

Nowoczesna szkoła wymaga narzędzi, które pozwolą pracować w każdych warunkach i będą dla uczniów inspirujące. Poprzez globalny zasięg technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają na pokonywanie barier kulturowych i językowych. Umożliwiają pracę, naukę i rozwój na odległość – tworzą globalne społeczeństwo informacyjne.

Uczestnicy kursu mogli zwiększyć swoje kompetencje i umiejętności w zakresie technologii i ICT. W ciągu trwającego tydzień kursu uczestnicy zapoznawali się z metodologią nauczania z wykorzystaniem metod praktycznych. W czasie kursu nauczyciele wykorzystywali wiele programów i narzędzi, które były przez uczestników konfigurowane i wykorzystane online. Nauczyciele wymieniali się również doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu. Dzięki temu, możliwy był dalszy rozwój umiejętności językowych. Uczestnicy mieli również szansę  zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Malty.

Przy wykorzystaniu narzędzi TIK w edukacji nauczyciele mają możliwość pobudzenia kreatywności i zapału uczniów, ponieważ przystosowuje się do zmieniającego się świata: zamiast podręcznika mogą użyć czasem aplikacji, szkoleń online, quizów i konkursów na witrynach internetowych. Podobne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych relaksują i stymulują mózg młodego człowieka.

Zasoby

W trakcie szkolenia wykorzystano wiele narzędzi przydatnych zarówno nauczycielom (do tworzenia lekcji) jak i uczniom (do ćwiczeń). Poniżej proponujemy kilka z nich:

https://www.wix.com/ - bardzo ciekawa i intuicyjna w obsłudze witryna do tworzenia stron www

https://edpuzzle.com/ - edycja pliku video w celach edukacyjnych

https://learningapps.org/ - strona zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Pozwala przećwiczyć omawiany materiał i stworzyć nowy

www.blogger.com – witryna przeznaczona do stworzenia i edytowania bloga. Może być wykorzystywana przez nauczyciela do udostępniania uczniom materiałów

https://spark.adobe.com – strona poświęcona edycjom video

https://www.animaker.com/ - dla urozmaicenia lekcji – można stworzyć komiks

Padlet - virtual board (can be shared, embedded) 

Wakelet - virtual collection/board (can be shared and embedded)

https://www.genial.ly/ - kilka propozycji witryn, na których można stworzyć lekcję on-line

Resource Details
Autor(es) do recurso
Honorata Kuplowska, Mariusz Aniszewski
Tipo de recurso
Recursos de ensino aberto
País
Data de publicação
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!