News
Notícias

Najava 4. eTwinning radionice: Medijska i informaciona pismenost i demokratski diskurs

Lamija Silajdžić, MA

08.06.2021. godine u 19 h

Savremena demokratska društva, ne mogu se zamisliti bez medija i informaciono-komunikacijskih tehnologija. U tom smislu, demokratska participacija građana nemoguća je bez potrebnih vještina pristupu informacijama, kritičkog mišljenja i interpretacije sadržaja, kao i slobode kreativnog izražavanja. Samo građani koji imaju neophodne medijske i informacione kompetencije mogu donositi kvalitetne političke odluke i na taj način biti proaktivni punopravni članovi demokratske zajednice. Putem medijskog i informacionog opismenjavanja kreiraju se preduslovi da ljudi u svim sferama života budu osposobljeni da efikasno traže, vrednuju, koriste, kreiraju i plasiraju informacije kako bi ostvarili svoje lične, društvene, profesionalne i obrazovne ciljeve. To je osnovno ljudsko pravo u digitalnom svijetu i promoviše društvenu (demokratsku) participaciju.

Radionicu ćemo započeti diskusijom o zadatku koji učesnici trebaju uraditi prije radionice.

ZADATAK: MEDIJSKA DIJETA

Odredite jedan dan u sedmici kada ćete apstinirati od svih medija i tehnologija (internet, televizija, radio, štampa, mobilni telefon). Obavijestite porodicu, prijatelje i radne kolege da ste taj dan na „medijskoj dijeti“ i da Vas ne mogu kontaktirati putem navedenih tehnologija. Bilježite svoje aktivnosti tokom dana, od ustajanja, odlaska na posao/u školu, povratka kući, slobodnog vremena. Nakon toga, analizirajte šta bi se desilo građanima jedne zemlje danas, da se jednog dana probude i vide da ne postoje više mediji, internet i mobilni telefoni.

Odgovorite na slijedeća pitanja:

  • Kako bi se građani informisali?
  • Kako bi prenosili vijesti, činjenice i događaje?
  • Šta bi se desilo sa odlukama koje uobičajeno donosite?
  • Šta bi – lično Vama – nedostajalo u novoj situaciji?
  • Šta bi izgubilo društvo zbog toga?

 

Pristup radionici je putem linka.

Meeting ID: 981 3174 6089

Passcode: 327587

 

Login (0)

Pretende outro idioma?

Este documento também está disponível noutro(s) idioma(s). Selecione um, abaixo.
Switch Language

Quer escrever um artigo?

Não hesite em fazê-lo!

Clique na ligação abaixo e comece a publicar um novo artigo!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais