Passar para o conteúdo principal
Blog
Blog

5 nejlepších projektů Erasmus+ věnovaných umění, kultuře a vzdělávání dospělých

Výběr z nejlepších projektů z portfólia Erasmus+

Erasmus art

 

Erasmus+ pomohl na svět několika úžasným projektům v oblasti umění, kultury a vzdělávání dospělých. Níže uvádíme přehled 5 nejlepších projektů EPALE:

 

1.Stalo se .....v Evropě

Podnětný projekt programu Grundtvig, který využil vlivu literatury k posílení mezikulturního a mezigeneračního dialogu a k podpoře rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního evropského občanství.

 

2.Kulturní předvoj

12 imigrantek z Lince (Rakousko) se vydalo do centra města a nabízelo pohled zevnitř na svůj každodenní život. Tyto cesty městem byly velice úspěšné a projekt byl oceněn rakouskou státní cenou za vzdělávání dospělých v kategorii „Inovace” 2009.

 

3.Opera-Q – umění pro integraci

Opera-Q je projekt, který rozvíjel mezigenerační a mezikulturní přístup k učení prostřednictvím hudby. Projekt podporoval sociální integraci ohrožených skupin se špatným sociálním zázemím.

 

4.Stříbrné příběhy

Stříbrné příběhy bylo partnerství mezi devíti organizacemi napříč šesti zeměmi. Cílem projektu bylo vyškolit odborníky pracující ve zdravotnictví, sociální péči a souvisejících podpůrných službách v používání „digitálního vyprávění příběhů“ jako prostředku k začlenění ICT do každodenní pracovní praxe.

 

5.Mediátoři v muzeích - Pokyny pro profesionální mediátory v evropských muzeích

Tento skvělý projekt připravil řadu úspěšných školicích kurzů pro mediátory a vzdělavatele v muzeích, přičemž bral v úvahu jejich institucionální a odborné potřeby. Kurzy se konaly v pěti zemích napříč Evropou. Projekt je plně zdokumentován prostřednictvím video deníku:

 

.....a 3 čestná uznání.

 

1.Cizinec

Projekt Cizinec proměnil obvyklou lidskou zkušenost cizince v příležitost k pozitivnímu dialogu mezi opomíjenými skupinami a většinovou populací. Sbíral příběhy sdílené mezi čtyřmi partnerskými zeměmi – Itálií, Norskem, Tureckem a Spojeným královstvím – a rozvíjel dialogy v místním prostředí, v němž partneři působí.

2.Mezigenerační evropské vzpomínky (GEM)

Projekt shromažďoval vzpomínky seniorů ze zúčastněných zemí o lidech, místech a událostech, které jsou významné pro širší místní komunitu. Úžasná kombinace mezigeneračního a mezikulturního poučení.

3.HERIQ

Tento projekt pořádá školicí kurzy k podpoře poskytování vynikajících služeb průvodců. Kurzy nabízejí kvalifikaci a materiály ke zdokonalení profese turistických průvodců a k tomu, aby jejich práce byla pro účastníky relevantnější.

 

 

Do you know of any other outstanding projects that involve art, culture and adult education? Share them in the comments below!

Login (8)

Pretende outro idioma?

Este documento também está disponível noutro(s) idioma(s). Selecione um, abaixo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais