European Commission logo
Criar uma conta
Blog
Blog

Intervju med Kalle Wahlström om Samverkan mellan Skola - arbetsliv och den årliga SSA-konferensen

EPALE Sverige har pratat med Kalle Wahlström om Samverkan mellan Skola - arbetsliv och den årliga SSA-konferensen.

Ssa_logo_pos

EPALE Sverige har pratat med Kalle Wahlström som arbetar som Samordnare i Gävle Kommun på Samverkan Utbildning – Arbete. Kalle är sedan 2003 projektledare för den nationella SSA-konferensen. SSA står för Samverkan mellan skola och arbetsliv.

Historia Den första SSA-rikskonferensen genomfördes i  Gävle 2003. Det  var SSA-rådet ( som fanns i alla kommuner fram till 1994) i  Gävle som initierade tanken. Det fanns inga nationella konferenser på temat så SSA-rådet tänkte till en börja att  bjuda medelstora kommuner till konferensen, men utökade det snabbt till hela landet.

Efter SSA - rikskonferensen i Gävle maj 2003 bildades en nationell SSA-grupp som hade sitt första möte 27 augusti 2003 i Stockholm.  Jag har varit/är samordnare för den nationella gruppen.

Vi träffas två gånger per år. Gruppen har en rådgivande och stödjande funktion vid planering inför kommande konferens. Gruppen godkänner även inkomna ansökningar om att arrangera konferensen.

Konferensen har sedan 2003 genomförts årligen i olika kommuner, utom 2009 och  2020 (inställd pga pandemin)

Syfte Vid mötet den 27 augusti  formulerades viljeinriktningen och beslutet att årligen verka  för att en aktualitetskonferens arrangeras där samverkan mellan utbildningsväsende ( från förskola till Högskola/Universitet) och arbetsliv belyses. SSA-gruppen utarbetade några riktlinjer för att konferensen skall hålla en viss kvalitet avseende innehåll och upplägg.  Tanken är att konferensen i grunden skall ha en liknande struktur år efter år och på det viset bli en återkommande känd och välbesökt mötesplats.

Effekter Effekterna kanske är lite svårare att nämna men många som har arrangerat konferensen har sett att det aktualiserat frågorna kring samverkan skola-arbetliv i sin egen kommun på ett bra sätt.

Det blir ofta ett lyft i dessa frågor i den kommun som arrangerar konferensen. Konferensen är givetvis en inspirationskonferens för alla som deltar. Der har ofta varit arbetslag som åkt på konferenserna för att få inspiration för det egna arbetet hemma. Konferensen har genom åren blivit etablerad som en viktig och bra konferens när det gäller samverkan skola-arbetsliv. Under många år har tidningen Vägledaren bevakat konferensen och skrivit bra artiklar om den.

Målgrupp All skolperson och näringslivet (privata och offentliga). Under årens lopp har vi sett ett ökat antal lärare, skolledare och politiker som deltagare. Studie- och  yrkesvägledare är dock fortfarande en största gruppen deltagare. Alltid svårt att få näringslivet att delta. Deras deltagande brukar var som föreläsare, både som huvudföreläsare och in seminarieform.

Planer framåt? Konferensen rullar på, den är  just nu intecknad t.o.m. 2024

Utvecklingsmöjligheter Samverkan skola-arbetslivsfrågorna kommer alltid att vara ett viktigt område och som utvecklas hela tiden, både vad det gäller beslut från myndigheter (Regering, Skolverket m.m. och näringslivets ständiga  förändring. Det är detta som konferenserna vill belysa. Så i det perspektivet så utvecklas konferenserna hela tiden. Men jag hoppas att de kommer att  ha kvar ursprungstanken: visa på vikten av samverkan skola-arbetsliv genom hela utbildningssystemet. Ett utvecklingsområde är det internationella perspektivet. En Nordisk SSA-konferens?? En EU- konferens??

Länk till SSA-konferensen 2021

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais

Eventos futuros