Passar para o conteúdo principal
Blog
Blog

За малките идеи, които водят до големи промени

Автор: Наталия Георгиева

Дата: 31.10.2020 г.

Представете си, че започвате да пишете текст по определена тема, а на бюрото пред вас има телескоп и микроскоп.

Разбира се, това е просто метафора - телескопът ви дава възможност да видите общата картина, големия мащаб, важните тенденции. Микроскопът ви позволява да уловите детайлите, малките данни, онова, което остава скрито и невидимо. 

Има нещо изкушаващо в „играта” между телескопа и микроскопа - игра, която може да покаже неочаквана перспектива или да даде знак - през микроскопа - за промяна в голямата картина.  

***

Ето така, през телескоп и микроскоп ще се опитаме да погледнем към октомврийката тема на ЕПАЛЕ „Социално включване на застаряващото население и учене между поколенията”.

Каква е общата картина?

Последните данни на НСИ за демографската структура на българското население в края на 2019 г. показват ясно изразени тенденции на намаляване и застаряване на населението и задълбочаване дисбаланса в териториалното разпределение: всеки пети българин е на 65 и повече навършени години,  застаряването е по-силно изразено сред жените, отколкото сред мъжете, всеки трети над 65 години живее на село.[1]

Към тази статистика и в контекста на темата на ЕПАЛЕ, може да добавим и наскоро публикуваните данни на Евростат, според които в края на 2019 г. всеки трети българин е в риск от бедност и социално изключване, а най-уязвими са хората на 65+ години и неработещите. Почти всеки втори българин (47%) на възраст 65+, както и 7 от 10 неработещи, попадат в тази група.[2]

С тези данни България заема незавидното първо място сред държавите от ЕС.[3]

Видяна през обектива на телескопа, картината на социалното включване на застаряващото население в България поражда тревога и песимизъм.  

***

Има нещо обаче, което може да бъде противопоставено на тази мрачна статистика.  

Смяната на телескопа с микроскоп показва вдъхновяващи примери за това как на практика се случва „социалното включване на застаряващото население и ученето между поколенията”.

„Резиденция Баба” е идея, родена във Фабриката за идеи[4] в София - организация, в която работят сърцати хора с кураж и енергия.

Платформата е създадена през 2015 г., за да свърже младежи от градовете с възрастни хора от обезлюдяващи се села в цяла България и да даде възможност - и на едните, и другите за взаимоучене, подкрепа и солидарност.  

Идеята и форматът, в който се реализира Резиденция Баба принадлежат на Янина Танева, една от основателките на Фабриката за идеи. След етнографски експедиции и срещи с местни хора тя вижда какво културно богатство - традиции, обичаи и ритуали и колко лични истории на хора в българските села могат да се разпилеят и забравят. Вижда и колко силна е потребността възрастните хора в селата да общуват и споделят.

Затова, съвместно с Асоциацията за етнология, фолклористика и антропология “Онгъл”, Фабриката за идеи стартира програмата Резиденция и започва да организира етнографски експедиции, чрез които свързва млади хора от градовете с възрастните пазители на местния фолклор в селата.

Младежите, които участват в инициативата имат възможност да се запознаят на място, да запишат и съхранят  фолклорно знание (обичаи, вярвания, песни, лични и общностни истории), а след това да ги полуляризират пред по-големи аудитирии чрез социалните мрежи, медиите или по време на различни събития.

Споделеният от възрастните хора опит провокира младежите и много от тях успяват да разработят иновативни идеи с потенциал да привлекат интерес към селото или да подпомогнат социално-икономическото му развитие.

Така Резиденция Баба се превръща в действаща програма за учене между поколенията.

Резултатите са налице: от една страна - съхранени традиции, занаяти и истории на местните хора в селата, от друга - конкретни продукти, идеи и предприемачески инициативи на младите хора, основаващи се на местното знание и култура и отговарящи на специфичните нужди на хората в селата.

От пилотното издание на Резиденция Баба от 2015 година досега са се включили над 60 деца и младежи, които са били резиденти в 16 села в цяла България.

Йоана Стоянова от Фабриката за идеи разказва, че през 2020 г. в рамките на програмата, наред с етнографските дейности са организирани и проведени Доброволчески уикенди, Майсторлък уикенди, Баба тиймбилдинги и Артистични резиденции в села.

На въпроса ми „Как успяват да мотивират възрастните хора да участват в Резиденция Баба?”  Йоана споделя, че най-силният мотив за възрастните хора, които стават домакини е желанието да не бъдат сами - да има с кого да разговарят, да споделят ежедневни дейности, да се грижат, да се чувстват пълноценно видени. И допълва с думите на на баба Миленка от с. Делейна - „Искаме да се почувстваме “годни” , защото разни политически чудатости, като това, че не могат да гласуват за местната си управа, защото няма достатъчно жители в селото, ги кара да се чувстват буквално “негодни” граждани на държавата си.

***

Резиденция Баба е една малка история, видяна през окото на микроскопа.

История, която показва, че социалното включване на „застаряващото население” - отвъд политики, стратегии и планове, може да означава нещо просто и истинско - да дадеш възможност и шанс на възрастните хора да предават знанията, уменията и опита си; да участват активно в живота на своята общност; да се чувстват полезни и „годни”.

Една малка история, която дава надежда, че голямата картина може да се промени.

Login (8)

Users have already commented on this article

Faça login ou Registe-se para publicar comentários.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais