European Commission logo
Criar uma conta
Resource Details
RECURSOS

Odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých

Ainova_logo_2
Cieľom projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých je prispieť k vytváraniu efektívnej verejnej politiky VD a posilniť inštitucionálne kapacity verejnej správy na národnej, ale predovšetkým na regionálnej úrovni.

Toto zadanie bolo v projekte rozdelené do troch fáz. V prvej fáze sme zbierali informácie obsiahnuté v strategických dokumentoch a monitorovali situáciu vo vzdelávaní dospelých v slovenských regiónoch. Ich analýzou v hodnotiacej správe sme zistili, že vzdelávanie dospelých na Slovensku je rozdrobené a nesystémové. Analýzou sme získali podklady k príprave návrhov na zlepšenie existujúcichpolitík, ktoré sa zaoberajú organizáciou a poskytovaním VD. Ambíciou projektu je ponúknuť návrhy riešení riadiacim pracovníkom na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a ich využitie pri tvorbe strategických dokumentov vo vzdelávaní dospelých.

V Odporúčaniach sme formulovali návrhy na zabezpečenie vzdelávania dospelých v regiónoch tak, aby sa zvýšil záujem dospelých o vzdelávanie. Naše návrhy zohľadňujú odporúčania Rady EÚ, UNESCO aj OECD a vytvárajú optimálny obraz o situácii vo VD. Uvedomujeme si, že v praktickom živote existuje množstvo prekážok, ktoré zabránia realizovať niektoré návrhy, prípadne ich spomalia. Sme však presvedčení, že je dôležité predstaviť také návrhy verejnej politiky VD, ktoré reflektujú potreby dospelých na regionálnej úrovni aj aktuálne trendy vzdelávania dospelých v Európe. Považujeme za kľúčové, aby sa moderná politika vzdelávania dospelých na Slovensku stala súčasťou politiky celoživotného vzdelávania, ktorá si vyžaduje zmenu v prístupe k vzdelávaniu dospelých u tvorcov politík aj kľúčových hráčov v regiónoch.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke projektu MOVED.

Na príprave správy z tretej fázy projektu sa podieľali: K. Cigánová (AINova), M. Deneš (MŠVVŠ SR), G. Ebner (EAEA/BE), Ľ. Gállová (ŠIOV), Š. Grajcár (ZKPRK), S. Chomová (AKOI), T. Jääger (ANDRAS/ EE); M. Jendeková (AINova), M. Krystoň (UMB B. Bystrica), M. Lukáč (PU Prešov), S. Lukáčová (PU Prešov), A. Sotošek (SIAE/SI), I. Studená (CSPV SAV), K. Šilhár (AIVD), Z.Štefániková (AINova)a J. Vantuch (nezávislý expert) ako recenzent.

Resource Details
ISBN
978-80-99976-00-0
Autor do recurso
Academia Istropolitana Nova (AINova)
Tipo de recurso
Estudos e relatórios
País
Slovensko
Data de publicação
Língua do documento
Slovenčina
Resource media
Titulka_3
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!