Resource Details
RECURSOS

Od kritického myšlení ke globálnímu občanství

V rozvíjejícím se evropském prostoru už není vzdělávání považováno za ukončený proces, ale je chápáno jako úvodní etapa celoživotního vzdělávání, která má člověka vybavit všemi nástroji potřebnými k tomu, aby proces získávání, tvorby a uplatňování znalostí mohl pokračovat i po jeho ukončení. Jedním z hlavních výstupů školního vzdělávání je dosáhnout toho, aby se žáci stali myslícími individualitami, které inteligentním způsobem přispějí k řešení problémů společnosti, podporují porozumění, stávají se novátory, uskutečňují rozhodnutí a účinně komunikují. Aby školy dosáhly tohoto cíle, musí vytvořit atmosféru, která podporuje myšlení, hloubavou diskuzi, výměnu názorů, přesvědčení a osobních filozofií. Jinými slovy, školy se musí stát intelektuálními centry, kde informace (obsah vyučování) jsou východiskem myšlení, a ne jeho výsledkem.

Náměty aktivit, které jsou prezentovány této v publikaci, připravují a aktivizují globální občany všech věkových kategorií k tomu, aby přemýšleli kriticky, přehodnocovali svoje předsudky a byli přizpůsobiví. Budují sebevědomí, rozšiřují rozhled a vytváří praktické dovednosti potřebné pro komunikaci a spolupráci s lidmi z jiných kultur, a to v domácím prostředí, ale i po celém světě. Také pomáhají jedincům naučit se řešit problémy, dělat rozhodnutí a pracovat efektivně v rozmanitých týmech a skupinách. Aktivity zdůrazňují globální kontext v učení (se). Jejich prostřednictvím dochází ke zvyšování povědomí o globálních tématech, která se týkají každého jednotlivce, k rozvoji jeho kritického myšlení o těchto tématech a k hlubšímu porozumění oblastem a tématům, které se týkají celého světa. Témata globálního vzdělávání poskytují prostor pro změnu postojů jednotlivce a posilují uvědomění si vlastní úlohy ve světě. Motivují lidi k zodpovědnosti a vychovávají směrem k osvojení hodnot budoucího aktivního globálního občana. Cílem modelových aktivit je zaměřit se na hodnoty globálního vzdělávání, které se váže k prezentaci jevů a vztahů mezi různými částmi světa. Ve světě plném informací nebo vizuálních symbolů a obrazů je prezentace různých kulturních a sociálních realit většiny světa nevyhnutelnou součástí globálního vzdělávání a zásadně ovlivňuje postoje cílové skupiny k tématům s ním spojeným.

Resource Details
ISBN
978-80-7578-011-9
Autor(es) do recurso
NIDV
Tipo de recurso
Recursos de ensino aberto
País
Česká republika
Data de publicação
Língua do documento
Česky
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!