Passar para o conteúdo principal
News
Notícias

Konkurs za nagradu UNESCO - L'Oréal "Za žene u nauci"

Nagrada ,,Za žene u nauci” ustanovljena je još 1998.godine u okviru partnerstva L'Oréal i UNESCO, sa ciljem da promovišu i podrže žene koje doprinose naučnom napretku u cijelom svijetu. Svake godine u okviru ovog programa dodjeluje se pet nagrada naučnicama koje su svojim radom dale značajan doprinos unapređenju nauke, i to na polju prirodnih nauka, matematike i informatičkih nauka.

Nagrade za 2021. godinu dodijeliće se iz oblasti fizike, matematike i informatike, za naučnice u iz pet regiona svijeta: Afrika i Arapske zemlje, Azija i Pacifik, Evropa, Latinska Amerika i Sjeverna Amerika.

Prestižno priznanje i nagrade u iznosu od 100.000 € biće dodijeljene za pet izuzetnih naučnica iz ovih pet regiona, na ceremoniji u Parizu, u martu 2021.godine.

Kriterijumi za prijavu kandidatkinje su sljedeći:

  • Prepoznatljivost naučne izvrsnosti od strane međunarodne naučne zajednice
  • Aktivna uljučenost u naučna istraživanja
  • Rad u oblasti prirodnih nauka, matematike ili informatičkih nauka na način kako je navedeno u Aneksu objavljanom na sajtu nagrade
  • Nepostojanje direktne ili indirektne veze sa programom “Za žene u nauci“, u svojstvu člana žirija, člana programa i sl.

Selekcija će se vršiti na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • Izuzetan doprinos za opšti razvoj nauke
  • Uticaj rada kandidatkinje na trenutno stanje u određenoj naučnoj oblasti ( broj, kvalitet i uticaj publikacija, konferencijske prezentacije, patenti i sl.)
  • Priznavanje kandidatkinje i njenog rada od strane kolega u njenoj naučnoj zajednici
  • Prepoznata posvećenost kandidatkinje obrazovanju, podučavanju, nastavnim aktivnostima, mentorstvu i/ili širenju misije Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Nominaciju kandidatkinje može podnjeti:

» Glavno i odgovorno lice univerziteta ili naučno-istraživačke ustanove» Član akademije nauka ili drugih nacionalnih institucija» Stalni profesor ili docent

» Šef katedre» Prethodno nagrađivani laureat “Za žene u nauci“» Osoba koja posjeduje doktorat

Ne postoji mogućnost samonominacije, nominacije od strane užih članova porodice, kao ni mogućnost nominovanja tima naučnika za nagradu.

Nominacija se vrši isključivo elektornskim putem, preko platforme  https://www.forwomeninscience.com/en/awards,  gdje se osoba koja nominuje mora prvo registrovati.

Aplikacija mora sadržati:

Detaljnu biografiju•Kratko objašnjenje zašto ta osoba nominuje kandidatkinju za ovu nagradu (200-400 riječi)

Predloženi citat za širu javnost ukoliko kandidatkinja bude izabrana (do 40 riječi)•Listu publikacija i patenata, počevši od najskorijih•Listu od 10 najbitnijih publikacija sa njihovim kratkim rezimeom• Puni tekst ovih 10 najbitnijih publikacija• Tri do pet pisama preporuke od uvaženih naučnika van institucije u kojoj radi kandidatkinja

Prvu fazu selecije vrši tim eksperata iz navedenih oblasti u okviru Aneksa 1 sa sajta nagrade (appendix 1), koji će listu od odabranih 50 kandidatkinja proslijediti međunarodnom stručnom žiriju za dodjelu nagrade “Za žene u nauci”.

 

****Napomena: Vise informacija dostupno na sajtu Ministarstva nauke Crne Gore

Login (0)

Quer escrever um artigo?

Não hesite em fazê-lo!

Clique na ligação abaixo e comece a publicar um novo artigo!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais