chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa

Sala de imprensa

Zpráva o konání odborné andragogické konference – 3. setkání andragogů ve Zlíně

08/12/2019
Idioma: CS

Ve dnech 17. a 18. října 2019 se na půdě Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo 3. setkání andragogů. Na tuto konferenci se přihlásila řada expertů z ČR, Slovenska, Polska, Německa a Ukrajiny, kteří vystoupili s prezentacemi svých andragogických pracovišť i s odbornými referáty. Zároveň se akce mohli účastnit studenti a absolventi andragogiky, kteří studium absolvovali a absolvují od roku 2010.

Setkání zahájili zástupci dvou spřátelených andragogických pracovišť - doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) a doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (Ostravská univerzita). Prezentovali hlavní ideu setkávání, nastínili aktuální otázky současné andragogiky a sdíleli výzvu k účastníkům ve smyslu připravované publikace s názvem „Andragogika na vzestupu“. Odbornou andragogickou obec přivítal děkan Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně Mgr. Libor Marek, Ph. D. a vyzdvihl důležitost a potřebu vzájemné komunikace mezi odborníky napříč univerzitami v ČR i v evropském kontextu. Pozvání na konferenci přijala i paní radní Zlínského kraje pro sociální oblast Michaela Blahová, která akcentovala soulad obsahu konané akce s dlouhodobými záměry jejího resortu. Při této příležitosti byla (bohužel v nepřítomnosti) oceněna prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. za významný přínos v realizaci studijního oboru ANDRAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně.

Účastníci setkání velmi ocenili erudovanou prohlídku Vzdělávacího komplexu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jako jednoho z nejmodernějších univerzitních pracovišť v ČR, které navrhla světově uznávaná architektka a designérka prof. ing. arch. Eva Jiřičná, CBE. S velkým ohlasem se setkala také prohlídka expozice T. Bati v místním muzeu a pojízdná kancelář J. A. Bati ve výtahu 21. budovy.

Druhý den konference proběhly hlavní referáty a prezentace pracovišť zabývajících se andragogikou. Zahraniční host - prof. Dr. Hristo Kyuchukov, PhD. zahájil akci se svým odborným referátem Second chance for Roma women: educational program for Roma adults in Bulgaria. Poté představili svou činnost, studijní obor, výzkumné aktivity a publikační výstupy zástupci jednotlivých andragogických pracovišt. Následovaly odborné referáty expertů, mezi nimiž měl značný ohlas příspěvek Mgr. Jana Kalendy, Ph.D. s názvem Nové nerovnosti, práh nasycení a imploze objemu: Tři výzvy současného neformálního vzdělávání v ČR. Konference poskytla možnost také studentům a absolventům andragogiky. Za naši Alma mater - UTB ve Zlíně - vystoupily Mgr. Hana Mrhalová, Bc.  Marcela Dolejšová a Bc. Marcela Křížková s odbornými příspěvky o významných osobnostech andragogiky, či o reflexích cesty studenta andragogiky a jeho uplatnění v praxi.

Děkujeme všem zúčastněným „andragogům a andragožkám“ z pracovišť v ČR i SR: prof. dr. Hristo Kyuchukov, PhD., prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., Mgr. Michaela Sládkayová, PhD., PhDr. Dominika Temiaková, PhD., doc. dr. Milan Beneš, PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D., Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Šimek, doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Mgr. Milan Chmura, Ph.D., Mgr. Lenka Venterová, PhDr. Iva Staňková, doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., PaedDr. Nina Kozárová, PhD., doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Bc. Marcela Křížková, Mgr. Jan Kalenda, Ph.D., Mgr. Hana Mrhalová, Bc. Marcela Dolejšová, Mgr. Denisa Šukolová, PhD., Jan Rác, Mgr. Martin Schubert, PhD., PhDr. Dušan Židek, prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. 

Organizátoři konference, kterou zaštiťoval ředitel Ústavu pedagogických věd Mgr. Jakub Hladík, Ph.D., se snažili zdůraznit myšlenku, že akademickou práce na univerzitě i pedagogickou činnost se studenty nelze redukovat pouze na získávání „bodovaných výstupů“, ale že neméně významná je přímá komunikace a rozvíjení vztahů napříč odbornou komunitou. A to byl právě smysl konání této konference!

Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín

balvin@utb.cz

 

PhDr. Iva Staňková

Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati

Štefánikova 5670, 760 01 Zlín

istankova@utb.cz

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn