Passar para o conteúdo principal
Resource Details
RECURSOS

Obrazovanje nastavnika za inkluzivno obrazovanje u visokoškolskom obrazovanju, Višnja Rajić

Međunarodni dokumenti o obrazovanju navode neučinkovit pristup i strategije obrazovanja kao i nedovoljno razvijene kompetencije nastavnika za provođenje inkluzivnih praksi kao važne prepreke uključivog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu navodi u strateškim dokumentima potrebu za osnaživanjem nastavničkih kompetencija iz područja inkluzivnog obrazovanja kao jedan od svojih strateških ciljeva.

Resource Details
Autor(es) do recurso
Višnja Rajić
Tipo de recurso
Artigos
País
Data de publicação
Língua do documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!