chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa

 
 

Blogue

Socialisering, oskrivna regler och vuxenblivande för unga vuxna inom särskild utbildning för vuxna och unga KomVux elever med inlärningssvårigheter

17/11/2019
por Christina Njie ...
Idioma: SV

Unga vuxna med olika former av inlärningssvårigheter bär med sig sina livserfarenheter och skolerfarenheter i mötet med lärare/ personal inom Vuxenutbildningen.

Beroende på funktionsvariation, skolform och mötet med personal som har stöttat eleven under dennes tidigare skolgång, så har den unga vuxna eleven i olika grad fått pröva på att ta ansvar för sina studier. De har också i olika grad upplevt att det finns rimliga eller höga förväntningar på hens förmåga att lära nytt och svårt.

Studier inom Särskild utbildning för vuxna och grupper på KomVux med specialpedagogisk anpassning erbjuder individualiserad anpassning, utifrån den funktionsvariation den enskilde har. För vissa unga elever är studier inom Särskild utbildning för vuxna eller på KomVux första gången det ställs krav på att t.ex göra och lämna in läxor i tid, komma i tid till lektioner, samarbeta med andra elever på ett eller annat sätt, själva aktivt söka upp information och redovisa sina kunskaper.
Det kan för vissa vara en välkommen ny utmaning- men för andra är dessa krav något som bjuder på motstånd och osäkerhet. 

De som välkomnar utmaningen ser snabbt vad de kan vinna på att utmana de sidor av sig själva som länge legat slumrande eller aldrig stimulerats, medan andra tycker att kraven inte matchar den bild och önskningar de själva har angående vad, hur och på vilket sätt de vill lära. Kraven känns inte igen- de är högre och annorlunda än de krav som ställdes på ungdomar i gymnasiesärskolan och i specialpedagogiska grupper grundskola/gymnasium.  

Att ställas inför krav som hör till vuxenstudier och vuxenliv, och förväntas delta,samarbeta och prestera (i form av inlämningar och kunskaps redovisningar) kräver ofta en viss tids socialisation och tillvänjning. Eleven behöver mötas med förståelse, men ges tydliga och strukturerade redskap för att kunna planera och genomföra sina studier. Här behöver eleven ibland hjälp från sitt nätverk, men den strukturerade hjälpen från skolan är i det initiala skedet mycket viktigt . Ämneslärare/ speciallärare, specialpedagoger och skol assistenter/elevassistenter har alla möjlighet att arbeta med detta stöd.

En översikt/planering av kursens/ämnets moment, läxor och inlämningar är också ofta avgörande. Planeringen kan ligga i en lärplattform, eller skickas ut på mail/sms eller via andra sociala media som används i undervisningen. Den behöver också många gånger finnas även på papper. Oavsett behöver den visas och användas ofta ( gärna vid varje lektion), för att befästa “ Detta gör vi idag” eller “ Läxa till nästa gång är...” osv. För vissa elever behöver dock denna planering brytas ned i små delar för att inte bli för övermäktig. För andra är en större översikt t.ex en terminsplanering/ kursplanering viktig då de behöver den för att kunna strukturera sina liv, med t.ex jobb och familj. Det kan läraren behöva individualisera för olika elever. 

De oskrivna regler som tillhör samarbete i en grupp kan också vara en utmaning för vissa elever. Vi bör utgå ifrån att alla studerande vill göra sitt bästa för att kunna vara tillsammans med andra i ett sammanhang där det sker ett lärande. Denna process- att lära sig hur man umgås bäst för att bl.a undvika missförstånd i en grupp- kan kräva att läraren upprepar och visar vägen och låter gruppen ventilera och diskutera detta under en viss tid. Tydlig handledning och repetition från lärarens sida om vad som förväntas av vuxenstuderande, i form av hur man bäst umgås med andra, kan behövas för vissa elever eller vissa grupper. Läraren behöver här ta i beaktande hur olika funktionsvariationer kan ta sig uttryck i en grupp, och här individanpassa det stöd och den coaching de olika eleverna får, utifrån deras speciella behov.

Här kan också dessa unga elever behöva lära sig vad som skiljer ungdomstidens obligatoriska skolgång från den frivilliga skolgången inom Vuxenutbildningen.
Vuxenlivets krav och förväntningar kan med fördel introduceras och normaliseras inom skolans fyra väggar. 

Oskrivna regler kan behöva diskuteras och uppmärksammas, och med förståelse från lärare och övrig personal att vuxenlivets krav för vissa är just nya och annorlunda, så kan eleven tryggt börja utforska vad vuxenstudier kan innebära i form av social samvaro, menings och kunskapsutbyte, ömsesidig respekt, möjlighet till personlig utveckling mm.. 

En lärare med specialpedagogisk kompetens kan här vara ett stort stöd i elevens socialisering in i vuxenvärldens möjligheter till utveckling inom många områden, men också i dess krav och åtaganden. 

En spännande ny värld kan här öppna sig för eleven- med skolans hjälp. 

 

  


 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn