chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa

Blogue

Suočavate se ranim napuštanjem obrazovanja i osposobljavanja? Potreban vam je novi alat koji je osmislio Cedefop!

28/08/2019
por EPALE MONTENEGRO
Idioma: HR
Document available also in: EN RO DE PL HU EL CS

/en/file/cedefop-tool-vet-education-leavers-1Cedefop tool VET education leavers

Cedefop tool VET education leavers

 

EPALE tematski koordinator, Andrew McCoshan, intervjuisao je Irene Psifidou, ekspertkinju u Cedefopu o najnovijem ažuriranom i  ispravljenom alatu koji služi stejkholderima da se suočavaju sa ranim napuštanjem obrazovanja i osposobljavanja.

 

Zašto nam je potreban alat za suočavanje sa ranim napuštanjem?

Rano napuštanje obrazovanja i osposobljavanja je ključni problem u Evropi. Uprkos uspjehu u smanjenju broja mladih ljudi koji napuštaju školovanje sa završenim nižim srednjim obrazovanjem, rano napuštanje i dalje pogađa jednog na svakih deset mladih odraslih lica – a u nekim mjestima ova cifra je mnogo veća. Oni koji rano napuste obrazovanje su u riziku od socijalne isključenosti.

Odsjek za učenje i zapošljivost u Cedefopu, zadužen za rad Cedefopa u oblastima suočavanja sa ranim napuštanjem obrazovanja i osposobljavanja i stručnog obrazovanja usmjerenog na integraciju na tržištu rada, uključen je u brojne aktivnosti od 2010. godine kojima se pruža podrška Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije za postizanje strateškog cilja EU da se smanje stope ranog napuštanja ispod 10% do 2020. godine.

Tokom 2013. godine, okupili smo tim eksperata i sproveli 
trogodišnju studiju kako bismo istražili obim i uzroke ranog napuštanja stručnog obrazovanja, kao i načine suočavanja sa istim. U cilju pružanja praktične podrške praktičarima i sačiniocima politika, pokrenuli smo VET alat za suočavanje sa ranim napuštanjem školovanja u maju 2017. godine. Ovaj alat je osmišljen da:

 • Pomogne mladim ljudima koji su u riziku od ranog napuštanja da ostanu u obrazovanju i osposobljavanju i steknu kvalifikacije;
 • Pomogne onima koji rano napuste školovanje da se ponovo integrišu u obrazovanje ili osposobljavanje i na tržište rada. 

Zašto ispravljeni alat?

Od pokretanja alata, unaprijedili smo njegovu upotrebljivost i obogatili smo njegoe resurse sa više podataka, intervencija, dobrih praksi, savjeta i alatki za podršku osmišljavanju politike, implementaicji i evaluaciji u suočavanju sa ranim napuštanjem. Ova nova obogaćena verzija je pokrenuta u maju 2019. godine na našem Forumu održanom u Briselu, koji smo organizovali zajedno sa Platformom za cjeloživotno učenje u okviru predsjedavanja Rumunije. 

 

Kome je ovaj alat namijenjen?

Cilj ovog alata jeste ad se pomogne praktičarima i sačiniocima politika u oblasti stručnog obrazovanja da se suočavaju sa ranim napuštanjem na svakom stadijumu, od identifikovanja učenika koji su u riziku i praćenja onih koji rano napuste, do razvoja i sprovođenja mjera za pružanje podrške, i evaluacije mjera za unapređenje pružanja.

Stadijumi u kojima ovaj alat može pomoći korisnicima

/en/file/cedefop-tool-vet-education-leaversCedefop tool VET education leavers

Cedefop tool VET education leavers

 

Ljudi koji će ovaj alat smatrati korisnim zaposleni su u ministarstvima, stručnim školama, preduzećima, centrima za savjetovanje, javnim službama za zapošljavanje, socijalnim službama ili omladinskim organizacijama.

 

Kako se ovaj alat može koristiti?

Ovaj alat nudi resurse iz svih evropskih zemalja koji se mogu koristiti da:

 • Promovišu refleksiju i dijalog među sačiniocima politika i praktičarima o trenutnim strategijama za sprečavanje ranog napuštanja stručnog obrazovanja;
 • Podrže procese donošenja odluka putem razvoja akcionih planova koji su inspirisani smjernicama iz alata, savjetima i primjerima dobre prakse.

Cedefop pruža na svojoj internet stranici brojne aktivnosti za korišćenje ovog alata.

 

„Postoji veliki broj dokumenata koje svako može preuzeti radi korišćenja na radionicama, obukamaili drugim događajima.”

Šta smatrate inovativnim u vezi sa ovim alatom?

Ovaj alat ima mnoge inovativne aspekte. Visok stepen njegove interaktivnosti je jedan od njih. Korisnici mogu da postave svoje primjere dobre prakse ili alate; oni mogu da predlažu blog članke; oni mogu da pretražuju preko 200 resursa primjera dobre prakse, publikacija, alata, statističkih podataka korišćenjem varijabli za pretraživanje kako bi dobili rezultate koji su prilagođeni njihovim potrebama; oni mogu da koriste itneraktivne alate kao što su alat za refleksiju sačinioca politika za dobijanje instant rezultata; oni mogu preuzimati i popunjavati evaluacione planove i smjernice za praćenje i ocjenjivanje njihovih praksi. Oni se takođe mogu prijaviti da postanu članovi Cedefopove onlajn zajednice prakse, da budu takozvani ambasadori za borbu protiv ranog napuštanja.

 

Kakva je ova zajednica?

Više od 60 ambasadora iz 18 zemalja aktivno doprinose onlajn diskusijama, postavljanjem novih primjera dobre prakse, pružanjem povratnih informacija o korisnosti alata, i doprinosom daljem razvoju. Oni služe kao resursna mreža za ekspertizu o suočavanju sa ranim napuštanjem stručnog obrazovanja. Ova zajednica progresivno raste kako bi se pokrile sve zemlje EU i zemlje kandidati.

 

Da li postoji konkretan alat za provajdere?

Da, među dostupnim resursima postoji i alat za refleksiju namijenjen provajderima stručnog obrazovanja. U njemu se predlažu konkretni koraci za pomoć provajderima da razumiju sadašnje šeme ranog napuštanja, analiziraju radnje sa suočavanje sa istim, i razviju se akcioni plan za unapređenje institucionalnog pristupa. U njemu se predlažu pitanja za refleksiju, alat a ocjenu trenutnog institucionalng pristupa bavljenju ovim problemom i obrazac za izradu akcionog plana, koji se može koristiti kao dio pojedinačne ili grupne vježbe.

Takođe postoji plan evaluacije za praćenje i evaluaciju konkretnih politika i mjera koje će koristiti provajderi učenja koji nisu eksperti u oblasti evaluacije. Oni mogu koristiti taj plan prilikom razvoj svog pristupa monitoringu i evaluaciji.

 

Koliko je uspješan ovaj alat do sada i zašto?

Već postoje hiljade korisnika ovog alata a povratne informacije o njegovoj korisnosti su veoma pozitivne. Mislim da je glavni razlog tome njegov visok stepen relevantnosti za korisnike i njegova prijemčivost, koja je rezultat participatornog pristupa Cedefopa, kojim su obuhvaćeni i sačinioci politika i provajderi stručnog obrazvoanja širom Evrope.  

 

Kako vidite razvoj ovog alata u budućnosti?

Naš cilj je da sistematski obogaćujemo ovaj alat praktičnim alatkama za korisnike, kao i da širimo njegov fokus na ostale ranjive grupe. U 2020. godini, planiramo da pokrenemo sličan alat za mlade ljude koji nisu u obrazovanju, zapošljavanju niti osposbljavanju (NEET), kao i odrasle sa niskim vještinama.

 “Naša vizija je da razvijemo multidisciplnarno mjesto za onlajn resurse o stručnom obrazovanju za socijalnu inkluziju i integraciju na tržištu rada ”.

Putem ovih resursa ponudićemo zemljama dodatnu podršku u suočavanju sa ranim napuštanjem, povećanju zapošljavanja mladih i realizaciji načina za nadgradnju vještina.

 


Irene Psifidou je autorka Cedefopovog „Alata za suočavanje sa ranim napuštanjem stručnog obrazovanja“. Ona upravlja radom Cedefopa u oblasti stručnog obrazovanja usmjerenog na socijalnu inkluziju i integraciju na tržištu rada, a radi preko 16 godina kao ekspert za politike obrazovanja i osposobljavanja na evropskom i međunarodnom nivou.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
Refresh comments Enable auto refresh

Apresentando 1 - 2 de 2
 • Retrato de Teodor GHITESCU
  Cauza fundamentala  a părăsirii timpurii a școlii precum și apariția categoriilor sociale defavorizate este guvernarea capitalistă, care îmbogățește continuu câteva  grupuri de persoane privilegiate și sărăcește continuu majoritatea populației până la limita de supraviețuire.
  Legalizarea șomajului și migrația economică sau socială (ca urmare conflictelor militare susținute de companiile transnaționale, prin statele liberale obediente) este o alta sursă generatoare de categorii defavorizate și o cauză a părăsirii timpurii a școlii.
  În concluzie, singura soluție pentru intrarea în normalitate educațională, economică și socială, este eliminarea cauzei, nu acțiuni asupra efectelor așa cum sunt cele propuse prin „instrumentele” de la Cedefop!
  Educația ar trebui sa-și schimbe radical conținuturile și obiectivele, spre dezvoltare durabilă și echitate socioeconomică, altfel consumă inutil resurse materiale, umane, energetice și informaționale, producând manipulare intelectuală în loc de productivitate în muncă și bunăstare.
  Iată o cale de reorientare a educației, în general și a celei pentru dispariția categoriilor defavorizate: 
 • Retrato de Andrew McCoshan
  Thank you, it’s good to have your inputs. Personally, I wouldn’t contradict your arguments. On a practical level, however, we need to tackle the causes for the sake of future generations as well as tackling the effects, through measures like this toolkit, for people who have already been affected by negative school experiences and other factors. In short, we need both.