Resource Details
RECURSOS

GEOLOKAČNÉ HRY AKO AKTUÁLNE, INOVATÍVNE A ORIGINÁLNE METÓDY PRE VZDELÁVANIE A UČENIE SENIOROV

Táto kniha je výsledkom projektu GEOLOKAČNÉ HRY AKO AKTUÁLNE, INOVATÍVNE A ORIGINÁLNE METÓDY PRE VZDELÁVANIE A UČENIE SENIOROV [LoGaSET], koordinovaný nadáciou Pro Scientia Publica, financovaný z rozpočtu strategického partnerstva Erasmus Plus KA2 (nr 2017). -1- PL01-KA204-038869), implementovaný štyrmi krajinami: Poľsko, Litva, Slovensko a Spojené kráľovstvo. V rámci projektu sme vyvinuli učebný plán určený pre seniorov zameraný na výuku smartfónov, ktorý sa môže uskutočniť v klasickom systéme v učebni alebo s použitím geolokačných hier.

Učebnica pozostáva z troch častí. Prvá kapitola predstavuje seniorov a charakterizuje ich zručnosti v oblasti digitálnych technológií. Táto kapitola taktiež opisuje vzdelávacie programy v IKT pre starších ľudí dostupné v partnerských krajinách.

Ďalšia kapitola pozostáva z výsledkov nášho pedagogického experimentu, ktorý porovnával efektivitu jednotlivých metód výučby ovládania smartfónov. Experiment porovnáva lineárnu metódu výuky v triede, resp. klasickú, ktorá dominuje vo vzdelávacom systéme seniorov s edutainmentom, konkrétne geolokačnými hrami.  Posledná kapitola obsahuje celú metodiku oboch typov výučby.

Kniha môže byť pre čitateľa zaujímavou pomôckou, najmä pre ľudí, ktorí sa zaoberajú andragogikou, vzdelávaním starších ľudí v oblasti IKT, nakoľko obsahuje na používanie pripravené vzdelávacie plány. Tie môžu byť implementované do praxe ihneď. Taktiež treba spomenúť, že výsledky výskumu prezentujú geolokačné hry ako efektívnu metódu vzdelávania, čím obohacujú oblasť andragogiky a didaktiky.

Resource Details
ISBN
ISBN 978-83-953451-0-4
Autor(es) do recurso
Ewa Jurczyk-Romanowska, Marta Koszczyc, Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Jacek Gulanowski
Tipo de recurso
Recursos de ensino aberto
País
Slovensko
Data de publicação
Língua do documento
Slovenčina
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!