Passar para o conteúdo principal
Blog
Blog

Make an Impact

Eind april dit jaar nam ik op uitnodiging van CINOP deel aan het TCA (Transnational Cooperation Activity) ‘Make an Impact’ in Ierland. Het doel van een TCA is om in een tijdsbestek van twee dagen bepaalde thema’s uit te diepen en andere partijen te ontmoeten waarmee mogelijk een Erasmus+project kan worden aangevraagd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ging ernaartoe als expert binnen de volwasseneducatie en ik ben al langer betrokken bij de discussie over de impact van Erasmus+ projecten. Bij het beoordelen van aanvragen van een project in het kader van Erasmus+ is zowel impact als disseminatie een belangrijk criterium. Impact en het delen van resultaten zijn relevante doelstellingen van de Europese KA1- en KA2-projecten. Ik was benieuwd hoe de in Nederland ontwikkelde impacttool in een bredere Europees verband zou vallen en het leek me leuk om samen met collega’s uit andere landen de verdere mogelijkheden te verkennen. Eenmaal gearriveerd in een uitstekend geoutilleerd conferentielandhuis in het Ierse groen, verdrongen we elkaar in de rij om ons te kunnen registreren als deelnemer: 26 personen, 5 mannen en 21 vrouwen. Aangemoedigd door Mariola, een trainer afkomstig uit Nederland, tekenden we onze hand en beantwoordden vijf vragen in onze vingers. We bleken met elkaar 16 landen te vertegenwoordigen. De vraag “welke gebeurtenis in je leven heeft het meest impact gehad?” beantwoordden we allen zonder uitzondering met een persoonlijke gebeurtenis: de geboorte van een kind, het verlies van een partner door echtscheiding of het overlijden van naasten. We dachten na over “impact is ……” en formuleerden in kleine groepen onze eigen definities, die we later met elkaar vergeleken. Naast veel overeenkomsten, waren er ook verschillen. Als we het in het dagelijks leven in het Nederlands over impact hebben, duiden we meestal op een invloed als gevolg van iets anders. In het Engels hebben we het, zoals de titel van het seminar al zegt, bij impact van (internationale) projecten over een actie: to make an impact. Dat klinkt niet alleen anders, dat is ook iets anders. Het gaat om wat je actief wil veranderen met je project en aan welke waarneembare veranderingen projecten uiteindelijk daadwerkelijk bijdragen. Iedere kleine verandering is onderdeel van een groter plaatje, kan positief of negatief zijn en is het liefst duurzaam.

 

We bestudeerden de impacttool en formuleerden met behulp van de hulpvragen in subgroepen onze eigen projectcase. Dit leidde tot heel verschillende ‘projecten’: vier van ons waren actief in het beroepsonderwijs, veertien in de volwasseneneducatie en acht in het primair en voortgezet onderwijs. Voor velen was dit een totaal nieuwe manier om naar een project te kijken, voor anderen was het verfrissend om met deze bril op naar het aanvraagformulier te kijken. Impact, evaluatie, disseminatie en, exploitatie komen altijd pas op het eind van de aanvraag aan bod in plaats van in de opzet van het project en dan heb je vaak het gevoel dat je alles al eerder beschreven hebt.

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede dag startten we onder leiding van Deirdre, een van de Ierse trainers, met het maken van een alfabet met woorden die allemaal te maken hadden met evaluatie en monitoring. Op een paar letters na, lukte het ons om bij alle letters bijpassende woorden te vinden. We waren dan ook met een gevarieerde groep: zes mensen hadden leidinggevende management- of directiefuncties, negen mensen waren werkzaam als docent, trainer of begeleider, er waren twee internationale educatiecoördinatoren, zes projectcoördinatoren, een programmacoördinator van een NA en een onderzoeker. Vanuit deze verschillende perspectieven kom je ook tot andere gezichtspunten. We leerden een “outcome-tree” maken, een soort van stamboom waarbij alle resultaten en veranderingen die het project oplevert (zoals probleemoplossing, verantwoordelijkheidsgevoel, beïnvloeding van beleidsmakers) gecategoriseerd worden in grotere eenheden (zoals life skills, teamwork, sociale participatie). Deze boom kan gebruikt worden als hulpmiddel om te beslissen welke uitkomsten je vooral wilt promoten. Disseminatie is niet je zaad overal verspreiden, maar juist heel gericht, zodat de opbrengst groter kan worden. Age Action Ireland presenteerde het adult education project ‘Socio-drama Tackling Ageism, Preventing Abuse’ en wij discussieerden over wat we daar goed aan vonden. Verder stonden we stil bij verschillende manieren om uitkomsten kwalitatief en kwantitatief te evalueren. Tot besluit maakte ieder groepje een voorpagina van een krant voor in de toekomst. Die avond vertoefden we in de kelder met een Ierse live-band en zongen over kokkels en mosselen.

De laatste dag vertrokken sommigen al vroeg om hun terugvlucht te halen. Met de overige groep stonden we samen met Charis, de andere Ierse trainer, stil bij de vraag hoe zaadjes bloemen worden. We oefenden in het opstellen van key messages – wat vinden we het belangrijkste uit ons project om met anderen te delen? Tot wie richten we ons? Hoe gebruiken we beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s? En voor we er erg in hadden, was het tijd om te vertrekken. Koffers pakken. Afscheidszoenen. Onze verwachtingen zijn uitgekomen. De training heeft impact. Sorteert effect. Heeft invloed. Laat zijn sporen achter. Ik zie nu meer samenhang en denk dat ik meer productieve koppelingen kan maken tussen impact, evaluatie en verspreiding. Anderen hebben geleerd om op een andere manier naar impact te kijken en zullen anders te werk gaan bij het schrijven en monitoren van projectaanvragen. Allen hebben we geleerd dat impact niet enkel iets passiefs is, maar ook actief handelen impliceert. Al kunnen we niet altijd echt grootse impact maken, we kunnen er in ieder geval op sturen. 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais