chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa

 
 

epale newsletter

epale newsletter categories

Τον Απρίλη συνεχίσαμε τη διερεύνησή μας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση του πολίτη, και συνεχίσαμε να προσφέρουμε παραδείγματα καλών πρακτικών και συμβουλές για τους ενδιαφερόμενους.

V aprilu smo na EPALE raziskovali izzive, s katerimi se sooča državljanska vzgoja in ponudili nekaj primerov dobrih praks in nasvete za praktike.

Im April haben wir die Herausforderungen der Bürgererziehung weiter erforscht und bewährte Beispiele und Tipps für Praktiker angeboten.

U travnju smo nastavili istraživati izazove s kojima se suočava  građansko obrazovanje koje nudi primjere dobre prakse i savjete za građane. 

In April we continued to explore the challenges faced by citizenship education and offer good practice examples and tips for practitioners.

I april fortsatte vi vores arbejde med de udfordringer, der er inden for uddannelse i medborgerskab, og udviklede eksempler på god praksis samt tips til undervisere.

Im April haben wir die Herausforderungen der Bürgererziehung weiter erforscht und bewährte Beispiele und Tipps für Praktiker angeboten.

Od marca do mája je ústrednou témou na EPALE občianske vzdelávanie. V rámci tejto témy skúmame význam výchovy k občianstvu pre budovanie zodpovednej spoločnosti, a učíme dospelých aby si uvedomovali dôležitosť aktuálneho spoločenského vývoja.  

От месец март до месец май тематичният ни фокус е гражданското образование  и   проучваме важността на гражданското образование за изграждането на отговорно общество и за възпитаването на възрастните как да бъдат по-добре критично осведомени за тенденциите в развитието на обществото.

Entre março e maio, o nosso foco temático é a educação para a cidadania, e estamos a explorar a sua importância para a construção de uma sociedade responsável e para ensinar os adultos a serem mais criticamente conscientes das tendências na sociedade.

Märtsist maini on meie temaatiline fookus suunatud kodanikuharidusele ja me uurime kodanikuhariduse tähtsust vastutustundliku ühiskonna ülesehitamisel ning seda, kuidas õpetada täiskasvanutele kriitilisemat ja teadlikumat suhtumist ühiskonnas toimuvatesse suundumustesse.

De mars à mai, notre focus thématique est consacré à l'éducation à la citoyenneté.

Quel rôle l'éducation à la citoyenneté joue-t-elle dans la construction d'une société responsable? Comment rendre les adultes plus conscients et critiques vis à vis des mutations de la société? Comment les impliquer davantage dans la vie de la communauté?

Od marca do maja na EPALE skupiamy się na roli edukacji obywatelskiej w budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa i w pokazywaniu dorosłym, jak być bardziej krytycznym wobec trendów społecznych.

Maalis–toukokuun teemamme EPALEssa on kansalaiskasvatus. Tarkastelemme kansalaiskasvatuksen merkitystä vastuullisen yhteiskunnan rakentamisessa ja pohdimme, miten kansalaiskasvatuksella voidaan ohjata aikuisia tarkastelemaan yhteiskunnallisia trendejä kriittisesti.

Kovo­–gegužės mėnesių tema skirta pilietiniam ugdymui. Mes nagrinėsime pilietinio ugdymo svarbą kuriant atsakingą visuomenę ir mokant suaugusiuosius, kaip kritiškiau vertinti visuomenėje vykstančius reiškinius.

Od března do května je naším tématem občanské vzdělávání. V rámci tohoto tématického zaměření zkoumáme význam výchovy k občanství pro budování odpovědné společnosti a učíme dospělé, aby si více kriticky uvědomovali vývoj ve společnosti.

V marcu, aprilu in maju se na EPALE posvečamo državljanski vzgoji in raziskujemo pomen le-te pri gradnji odgovorne družbe in učenju odraslih o pomembnosti kritičnega pogleda na trenutno družbeno dogajanje.

Minn Marzu sa Mejju, il-fokus tematiku tagħna huwa fuq l-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza u qed nesploraw l-importanza tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza sabiex tinbena soċjetà responsabbli u sabiex l-adulti jitgħallmu jkunu aktar konxji tax-xejriet fis-soċjetà.

Da marzo a maggio, il nostro focus tematico è sull'educazione alla cittadinanza e stiamo scoprendo l'importanza di questo tema per costruire una società responsabile e insegnare agli adulti ad essere più criticamente consapevoli verso le tendenze della socità.

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο, η θεματική μας εστίαση επικεντρώνεται στην εκπαίδευση για την πολιτότητα. Διερευνούμε τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης του πολίτη για την οικοδόμηση μιας υπεύθυνης κοινωνίας και για για τη διδασκαλία των ενηλίκων σχετικά με τις τάσεις στην κοινωνία.

Van maart tot mei beklemtoont EPALE het belang van burgerschapsvorming om volwassenen kritisch te leren omgaan met een aantal trends in onze samenleving. Door burgerschapsvorming zijn mensen beter in staat om populistische uitspraken te beoordelen, om 'fake news' van echt nieuws te onderscheiden, om hun democratische rechten uit te oefenen en om deel te nemen in beslissingsprocessen.   

De marzo a mayo, nuestro enfoque temático se centra en la educación cívica y estamos explorando su importancia para construir una sociedad responsable y enseñar a los adultos a ser más conscientes y críticos con las tendencias de la sociedad.

Márciustól májusig az állampolgári ismeretek oktatása lesz a kiemelt témánk: körbejárjuk, hogy az állampolgári ismeretek oktatása mennyire fontos egy felelős társadalom kiépítéséhez és ahhoz, hogy a felnőttek megtanulják kritikusabban és tudatosabban szemlélni a társadalmi trendeket.

Mellan mars och maj är vårt tematiska fokus medborgarutbildning för vuxna (citizenship education) och vi undersöker vikten av medborgarutbildning för att bygga ett ansvarsfullt samhälle och att undervisa vuxna i hur man blir mer kritiskt medveten om trenderna i samhället.

Din martie până în mai, accentul nostru tematic este pus pe educația cetățenească și explorăm importanța educației cetățenești pentru a construi o societate responsabilă și a învăța adulții cum să fie mai conștienți de tendințele societății.

Fra marts til maj handler vores tematiske fokus om undervisning i medborgerskab, og vi undersøger, hvordan undervisning i medborgerskab birager til opbyggelsen af et ansvarligt samfund og lærer voksne at være mere kritiske over for tendenser i samfundet.

Von März bis Mai wollen wir uns bei EPALE damit auseinandersetzen, wie politische Bildung zum Aufbau einer verantwortungsbewussten Gesellschaft beitragen und wie sie Erwachsene dazu bringen kann, sich kritischer mit gesellschaftlichen Trends auseinanderzusetzen.

No marta līdz maijam mūsu tematiskajā fokusā ir pilsoniskā izglītība un mēs pētām pilsoniskās izglītības svarīgumu atbildīgas sabiedrības veidošanā un iespējas mācīt pieaugušajiem kritiski izvērtēt tendences sabiedrībā.

From March to May, our thematic focus is on citizenship education and we are exploring the importance of citizenship education for building a responsible society and teaching adults how to be more critically aware of trends in society.

Da marzo a maggio, il nostro focus tematico è sull'educazione alla cittadinanza e stiamo scoprendo l'importanza di questo tema per costruire una società responsabile e insegnare agli adulti ad essere più criticamente consapevoli verso le tendenze della socità.

Páginas

Subscribe to RSS - epale newsletter