Aikuisoippimisen ja -koulutuksen opiskelijayhteisö

Aikuisoippimisen ja -koulutuksen opiskelijayhteisö

3 members

Purpose of group

Yhteisön tavoitteena on tukea aikuisoppimisen ja -koulutuksen opiskelijoita opintojensa varrella. Tarkoitus on antaa mahdollisuus harjoitella aikuisoppimisen aiheista keskustelua, löytää uusia esseeaiheita sekä verkostoitua muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

Target audience

Academics, students, researchers in andragogy

Theme addressed

Learner Support
3 members
1 article
1 document
1 discussions