Passar para o conteúdo principal
Event Details
11 Apr
2021

Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus Tartus

Estonia
Tartu, Betooni 9
to

Suur rõõm on kutsuda sellele koolitusele nii  juba tegutsevaid kui ka alustavaid koolitajaid. Koolitus on väga heaks toeks kutseeksamiks valmistumisel. Täiskasvanute koolitaja kutset annab välja täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon  ANDRAS, rohkem infot siin.

Vastastikuse sobivuse korral on lõpetajatel võimalus hakata meie koostööpartneritena tööle.

Koolitusel kasutame tõenduspõhist lähenemist kombineerituna  näidetega igapäevasest praktikast.

Meil on pigem väikesed õpperühmad ning igal õppijal on võimalik saada individuaalset tuge ja nõustamist.

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on anda baasteadmised ja -oskused täiskasvanute koolitaja tööks.

Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Koolituse sisu:  Täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid. Andragoogika olemus.  Täiskasvanuõpet reguleeriv seadusandlus. Täiskasvanute koolitaja tööks vajalikud õigusaktide üldine ülevaade. Kutsekoda ja kutsestandard. Eetika koolitaja töös. Õppeprotsessi ettevalmistamine . Õpperühma õpivajaduste väljaselgitamine. Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine.  Koolituse sisu ettevalmistamine. Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine. Autoriõigused. Täiskasvanud õppija olemus ja eripära. Vähenenud töövõimega täiskasvanud õppija õppeprotsessis. Tagasiside andmine ja saamine. Õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppeprotsessi läbiviimine. Õppijate toetamine õpieesmärkide seadmisel. Õppekeskkonna kujundamine. Grupiprotsessid ja nende suunamine. Keerukad olukorrad koolitustel ja toimetulek nendega. Aktiivõppemeetodid, nende valimine ja kasutamine. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis. Koolitaja psühholoogiline heaolu ja tööstressiga toimetulek, läbipõlemise ennetamine. Kovisioon kui koolitaja enesearengu tööriist. Koolitusprotsessi juhtimine organisatsioonides. Läbirääkimised tellijaga. Müük ja turundus koolitusvaldkonnas. Koolitaja isikubränd. IKT vahendid õppeprotsessis. Portfoolio ja õppematerjalide loomine veebis. 

Õpiväljundid. Koolituse läbinud õppija:

• Oskab ette valmistada ja läbi viia täiskasvanute koolitust ning seda analüüsida.

• Oskab koostada õppekava, mis vastaks seaduse nõuetele ja täiskasvanud õppija vajadustele.

• Reflekteerib oma kogemust.

• Oskab kasutada IKT vahendeid õppeprotsessis ning koostada enda professionaalse tegevuse arenguportfooliot.

• Teab erinevaid müügi ja turunduse võimalusi koolitaja töös.

Koolitaja: Õpiteekonna juhendajaks on  andragoog ja 7.kutsetasemega täiskasvanute koolitaja Ülle Mugu.

Koolituse maht: 130 ak/h, millest 80 ak/h on auditoorne õpe ja 50 ak/h on iseseisev praktiline töö

Event Details
Estado
As planned
Tipo de Evento
Evento de desenvolvimento profissional
Sitio web do evento
Tipo de organizador
Outro evento
Organiser name
Personaliekspert OÜ
Dados de contacto
info@personaliekspert.ee
Grupo alvo
Académicos, estudantes, investigadores em andragogia
Redes e organizações de educação de adultos
Tema tratado
Preço da inscrição
Não

Ter um evento em mente?

Não hesite em fazê-lo! Clique na ligação abaixo e sugira um evento agora!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais