chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Najlepsze praktyki w zakresie badań i ewaluacji

5 marca zapraszamy na webinarium poświęcone zagadnieniom związanym z aktywnością edukacyjną dorosłych Polaków. Eksperci: dr Barbara Worek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Maja Dobrzyńska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do udziału w międzynarodowym seminarium pt. “Training seminar on impact and dissemination for strategic partnerships” (Seminarium o wpływie i upowszechnianiu rezultatów projektów partnerstw strategicznych). Odbędzie się ono w Bordeaux (Francja) w dniach 21-23 marca 2018 r.

Innowacyjność przedsięwzięć można uzyskać na szereg sposobów. Jednymi z nich są metody nawiązywania współpracy. Ważne są też instytucje, z którymi ta współpraca została nawiązana. Tak było w przypadku Uniwersytetu Łódzkiego, który realizując projekt "Homoresponsabilis in the Globalized World", podjął współpracę nie tyle z innymi uczelniami, ile z firmami biznesowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Tym sposobem uczelnia dowiodła, że szkoła wcale nie jest jedynym miejscem, w którym możliwa jest edukacja.

Instytut Edukacji Ustawicznej UNESCO (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) przedstawił wyniki swoich najnowszych badań w zakresie uczenia się przez całe życie.

"The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning" (Rola szkolnictwa wyższego we wspieraniu uczenia się przez całe życie) jest trzecią z kolei publikacją w ramach serii wydawniczej UIL - Publication Series on Lifelong Learning Policies and Strategies.

W Centrum Nauki Kopernik 17 września 2019 r. odbyła się konferencja upowszechniająca wyniki badania Bilansu Kapitału Ludzkiego: „Kompetencje pracowników – stan obecny i wyzwania rynkowe”, prowadzonego od 2010 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

24 Wrzesień 2019
by Malgorzata Dybala
(pl)
2 Komentarze

Kontynuuję wakacyjne refleksje nt. realizacji ankiet zapoczątkowane w poprzednim miesiącu (Zobacz Część I). W lipcu pisałam o: Celu realizacji ewaluacji i jego jawności dla respondentów; Sensie prowadzenia badań ewaluacyjnych – szczególnie w formie ankiety; Regule „jednej kartki”; Pytaniach otwartych. W sierpniu przyglądam się kolejnym kwestiom – pytaniom, które często pojawiają się w ankietach (czasem niepotrzebnie) i stosowanym skalom odpowiedzi.

14 Sierpień 2019
by Beata Ciężka
(pl)

W jaki sposób edukatorzy mogą zapewnić zrównoważoną globalną edukację obywatelską? W swoim blogu Madeleine Le Bourdon dzieli się spostrzeżeniami z trwających badań, wskazując na znaczenie przestrzeni nieformalnych w edukacji obywatelskiej – trochę zaniedbanej dziedziny nauki - i przedstawia pięć zaleceń dla praktyków działających w tym obszarze.

Coraz bardziej doceniam społeczne funkcje ewaluacji, a nie tylko jej badawczą rolę. Pracując z zespołami realizującymi różne projekty edukacyjne, dostrzegam, że ewaluacja spełnia ważną rolę wzmacniania współodpowiedzialności za efekty projektu. Widzę również, że ewaluacja może mieć znaczenie „zespołotwórcze” kadry zarządzającej takim projektem. Niedawno miałam okazję ewaluować projekt dot. animacji aktywności w środowisku lokalnym. Elementem tej ewaluacji było przyjrzenie się jakości współpracy w zespole realizującym projekt. Projekt realizowany był w partnerstwie kilku organizacji.

10 Maj 2019
by Beata Ciężka
(pl)

Kto (zarówno trener, jak i uczestnik szkolenia) choć raz nie ziewnął na widok ankiety poszkoleniowej? Ankiety mamy wszędzie – nawet po zakupieniu jogurtu czy naprawieniu usterki samochodu. Jak zatem zebrać informację zwrotną od uczestników, kiedy wszyscy na koniec szkolenia są już zmęczeni i najchętniej poszliby do domu, a na widok ankiety poszkoleniowej wydają z siebie błagalne jęki?

14 Kwiecień 2019
by Beata Ciężka
(pl)
2 Komentarze

III Forum Edukacji Dorosłych za nami. Znalazła się tam okazja do podyskutowania na temat ewaluacji usług rozwojowych. Tym razem skupiliśmy się na kwestii metodologicznej – jakimi metodami zbierać informacje ewaluacyjne od uczestników, żeby były one jak najbardziej użyteczne z punktu wiedzenia doskonalenia naszej usługi rozwojowej i faktycznie dostarczały nam cennych informacji zwrotnych. A jednocześnie, by nie były traktowane przez uczestników jako uciążliwy, i de facto niepotrzebny obowiązek - z którego z resztą bardzo chętnie próbują się wymigać.

1 Grudzień 2018
by Beata Ciężka
(pl)
1 Komentarze
czwartek 14 Listopad 2019, Hungary

Okos lét, innováció és digitalizáció – irányok, trendek és következmények

A XXIII.  Apáczai-napok tudományos konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2019. november 14-én várják a résztvevőket a neveléstudomány, tanító- és tanárképzés, gyógypedagógia, szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és kommunikáció, a bölcsészettudomány, az andragógia, a közművelődés, illetve a humánerőforrás-fejlesztés és tanácsadás, valamint a természettudomány területén.

czwartek 10 Październik 2019 do piątek 11 Październik 2019, Hungary

XV. Félúton Konferencia

A 2019/2020-as tanév őszi félévében a BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola magyar nyelvészet doktori programja ismét megrendezi hagyományos konferenciáját. 

A Félúton célja, hogy a különböző intézményekben és különböző nyelvészeti témákban kutató PhD-hallgatók megismerhessék egymás kutatási eredményeit, valamint lehetőséget kapjanak saját témájuk bemutatására, illetve felmerülő kutatói dilemmáik nyilvános szakmai megvitatására. Az előadások nyelve magyar, időkeretük 20 perc.

czwartek 7 Listopad 2019, Austria

Solidarität lernen (?) Erfahrungen und Perspektiven freiwilligen Engagements im Feld Flucht/Migration

Seit dem Jahr 2015 wurden zahlreiche Bürger*innen in der Unterstützung von Geflüchteten aktiv. Ihre Tätigkeit war und ist essenziell für die Gestaltung eines solidarischen und friedlichen Miteinanders in Graz und der Steiermark. Im Forschungsprojekt „Solidarität lernen (?)“ wurden Erfahrungen, Bedürfnisse, Strategien, sowie Lern- und Bildungsprozesse der Freiwilligen analysiert.

czwartek 10 Październik 2019 do sobota 12 Październik 2019, Bulgaria

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ТЕХНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО (Г. ОРЯХОВИЦА)

Изложение на младежкото техническо творчество ще се проведе в периода 10-12 октомври 2019 г., в гр. Горна Оряховица. Организатор на събитието е Фондация „Милен Григоров“, чийто председател (инж. Владимир Григоров) е член на УС на Стопанска камара – В. Търново. Официалното откриване на събитието е на 10 октомври 2019 г., от 11.00 часа.

piątek 8 Listopad 2019, Germany

Social Media mit Strategie - Digital netzwerken in der Erwachsenenbildung

Die Bedeutung von digitalen sozialen Netzwerken wächst weiterhin – auch in Deutschland. Während Facebook, Twitter und Co. im privaten Bereich längst Einzug erhalten haben, herrscht auf Seiten von Unternehmen aber noch Nachholbedarf bei der Präsenz im digitalen Raum.
czwartek 12 Grudzień 2019 do niedziela 15 Grudzień 2019, Poland

Trainers' Meeting Warsaw

Trainers Meeting Warsaw

We are launching a new form of events focusing on advanced trainers and facilitators development! Each month, a Trainers' Meeting will be happening in different cities across Europe. Winter season starts with Amsterdam and will continue through Vilnius, Warsaw, Madrid and Dublin.

poniedziałek 7 Październik 2019 do czwartek 10 Październik 2019, Europe

Debates en línea ESBN-EPALE: “Habilidades básicas en el lugar de trabajo” y “Alfabetización familiar”

El equipo EBSN-PALE ha anunciado dos próximos debates en línea durante la segunda semana de octubre, dentro del marco de actuación ‘Capacity Building Series

El primer debate será Workplace basic skills learning (El aprendizaje de habilidades básicas en el lugar de trabajo), del 7 de octubre (12:00) al 8 de octubre (17:00). 

El segundo debate es sobre Family literacy interventions: policy and practice (Intervenciones de alfabetización familiar), del 9 de octubre (12:00) al 10 de octubre (17:00).

 

Celem badania była ocena realizacji działań na rzecz edukacji w regionie, podejmowanych w obszarze edukacji dorosłych (Działanie 10.2 i Poddziałanie 10.3.4), ale także ocena systemu wdrażania, kształcenia zawodowego, edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.

Celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach PI RPO WM 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS na zmianę sytuacji uczestników projektów, pracujących w momencie udzielania wsparcia.

Badanie pn. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 pozwoliło na określenie dotychczasowych efektów realizowanych działań oraz przedstawienie Instytucji Zarządzającej RPO-L2020 rekomendacji istotnych z punktu widzenia dalszego wdrażania Programu.

Raport obejmuje dwie części. Pierwsza stanowi podsumowanie badań na potrzeby ewaluacji konkursu pn. Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego, ogłoszonegow ramach Osi IV Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

"Narzędzia i aplikacje do sprawdzania wiedzy i zbierania informacji zwrotnej, na żywo, za pomocą smartfonów otwierają ogromne możliwości dla osób, które uczą w szkole lub prowadzą warsztaty i szkolenia dla dorosłych. Ułatwiają częstsze, bardziej atrakcyjne i częściowo zautomatyzowane zbieranie informacji o postępach, problemach, pytaniach osób uczestniczących w naszych zajęciach. Wystarczy tylko nie obawiać się wykorzystania do tego smartfonów, osób, które uczysz." Kamil Śliwowski - Otwarte Zasoby

Raport ewaluacyjny wdrażania V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach tej osi jest realizowane Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych – są to kursy specjalistyczne i warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Obszerne omówienie i analiza artykułu naukowego „A Critical Period for Second Language Acquisition” z pisma Cognition (dostęp do artykułu źródłowego wymaga subskrypcji). Dotyczy obszernego badania, w którym wzięło udział ponad 600 tys. uczestników na całym świecie, rozwiązując quiz językowy po angielsku. Wszytkie dane wykorzystane w badaniu dostępne są pod adresem: https://osf.io/pyb8s/

Główne wnioski:

Celem badania była ocena realizacji działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 na rzecz edukacji w regionie. Analizie poddano pięć głównych obszarów wsparcia: edukację przedszkolną, kształcenie ogólne, pomoc stypendialną, kształcenie zawodowe oraz edukację dorosłych.

Raport z badania obejmującego swoim zakresem część Osi Priorytetowej IV Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) poświęconej innowacjom społecznym (w tym również w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy), dla której cel został określony jako: Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.

Analizie poddano trzy konkursy:

Brak pasujących wyników