European Commission logo
Utwórz konto

Tagi

Learner Support Theme.
Słuchacze

Beneficjenci, którzy zdobywają wiedzę dzięki lekcjom, kursom, ćwiczeniom praktycznym i inne metodom

Life skills Theme.
Umiejętności

Zdolność do robienia czegoś prawidłowo w określonej dziedzinie, wynikająca z posiadanej wiedzy, praktyki i predyspozycji.

Policy Theme.
Polityki

Ramy, finansowanie i plany obejmujące wspólne cele i procedury w dziedzinie edukacji dorosłych

Quality Theme.
Jakość

Poziom kompetencji lub standardów osiągnięty dzięki działaniom edukacyjnym, materiałom lub programom