Skills revolution

Jakie są nowe granice edukacji dorosłych? Jak można poprawić jakość uczenia się przez całe życie i możliwości zatrudnienia?

Bogaty zestaw umiejętności otwiera przed każdym z nas nowe możliwości, stanowi zabezpieczenie w ciągle zmieniających się czasach i sprzyja włączeniu społecznemu. Inicjatywa Komisji dotycząca indywidualnych kont edukacyjnych i mikropoświadczeń ma na celu zapewnienie każdemu dostępu do odpowiednich, dostosowanych do jego potrzeb możliwości szkoleniowych. Osoby uczące się są bezpośrednio w samym centrum rozwoju umiejętności, co pozwala na dynamiczne podnoszenie kwalifikacji i edukację przez całe życie. Każde małe doświadczenie edukacyjne może być uznane dzięki mikropoświadczeniom, które potwierdzają zdobytą wiedzę, umiejętności lub kompetencje. Rozwój takich innowacyjnych podejść może zmienić edukację dorosłych!

Filtruj

KRAJ

Możliwość wielokrotnego wyboru