Creativity and culture

W jaki sposób edukacja dorosłych może odegrać strategiczną rolę w tworzeniu wizji i budowaniu przyszłości, która jest zrównoważona, włączająca i piękna?

Nowy Europejski Bauhaus może być wykorzystany jako rozwiązanie służące rozwojowi „miejsc, praktyk i doświadczeń, które są wzbogacające, zrównoważone i włączające”, przyczyniając się w ten sposób do kształtowania bardziej odpornych społeczności. Zachęcając do dialogu między kulturami oraz wspierając upodmiotowienie jednostki i świadomość demokratyczną u dorosłych słuchaczy, edukacja kulturowa jest głównym motorem i czynnikiem sprzyjającym spójności społecznej. Z jakimi kreatywnymi narzędziami i metodologiami na rzecz spójności społecznej masz do czynienia? Co dzieje się w wielodyscyplinarnych przestrzeniach kulturowych i powstających kreatywnych ekosystemach? W jaki sposób kreatywność w edukacji dorosłych łączy ludzi i umożliwia im rozpowszechnianie piękna i poczucia przynależności? W jaki sposób, poprzez uczenie się przez całe życie, można skutecznie kształtować włączające i skoncentrowane na człowieku społeczeństwa?

Filtruj

KRAJ

Możliwość wielokrotnego wyboru