European Commission logo
Utwórz konto

Creativity and culture

W jaki sposób edukacja dorosłych może odegrać strategiczną rolę w tworzeniu wizji i budowaniu przyszłości, która jest zrównoważona, włączająca i piękna?

Nowy Europejski Bauhaus może być wykorzystany jako rozwiązanie służące rozwojowi „miejsc, praktyk i doświadczeń, które są wzbogacające, zrównoważone i włączające”, przyczyniając się w ten sposób do kształtowania bardziej odpornych społeczności. Zachęcając do dialogu między kulturami oraz wspierając upodmiotowienie jednostki i świadomość demokratyczną u dorosłych słuchaczy, edukacja kulturowa jest głównym motorem i czynnikiem sprzyjającym spójności społecznej. Z jakimi kreatywnymi narzędziami i metodologiami na rzecz spójności społecznej masz do czynienia? Co dzieje się w wielodyscyplinarnych przestrzeniach kulturowych i powstających kreatywnych ekosystemach? W jaki sposób kreatywność w edukacji dorosłych łączy ludzi i umożliwia im rozpowszechnianie piękna i poczucia przynależności? W jaki sposób, poprzez uczenie się przez całe życie, można skutecznie kształtować włączające i skoncentrowane na człowieku społeczeństwa?

Filtruj

Nie możesz znaleźć dokładnie tego, czego szukasz? Użyj pola „Słowa kluczowe” poniżej, wpisując wyrażenia w cudzysłowie (np. „Tytuł artykułu”) lub spróbuj skorzystać z poniższych filtrów, aby zawęzić wyniki.

Można wpisać wiele słów, odzielając je przecinkami.

KRAJ

Można wybrać kilka kryteriów