European Commission logo
Create an account

Creativity and culture

W jaki sposób edukacja dorosłych może odegrać strategiczną rolę w tworzeniu wizji i budowaniu przyszłości, która jest zrównoważona, włączająca i piękna?

Nowy Europejski Bauhaus może być wykorzystany jako rozwiązanie służące rozwojowi „miejsc, praktyk i doświadczeń, które są wzbogacające, zrównoważone i włączające”, przyczyniając się w ten sposób do kształtowania bardziej odpornych społeczności. Zachęcając do dialogu między kulturami oraz wspierając upodmiotowienie jednostki i świadomość demokratyczną u dorosłych słuchaczy, edukacja kulturowa jest głównym motorem i czynnikiem sprzyjającym spójności społecznej. Z jakimi kreatywnymi narzędziami i metodologiami na rzecz spójności społecznej masz do czynienia? Co dzieje się w wielodyscyplinarnych przestrzeniach kulturowych i powstających kreatywnych ekosystemach? W jaki sposób kreatywność w edukacji dorosłych łączy ludzi i umożliwia im rozpowszechnianie piękna i poczucia przynależności? W jaki sposób, poprzez uczenie się przez całe życie, można skutecznie kształtować włączające i skoncentrowane na człowieku społeczeństwa?

Filtruj

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

KRAJ

Możliwość wielokrotnego wyboru