European Commission logo
Create an account

Learning communities

Uczenie się w społecznościach kształtuje je i pomaga im się rozwijać.

Wychodząc z założenia, że uczenie się jest korzystne zarówno dla poszczególnych uczących się, jak i dla społeczeństwa jako całości, w ramach tego obszaru tematycznego przyjrzymy się, w jaki sposób można tworzyć włączające społeczności uczące się w Europie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona następującym tematom: uczące się miasta; tzw. „trzecie miejsca” (miejsce odpoczynku – nie tylko od pracy, lecz także od wykonywanych na co dzień rutynowych czynności) i bezpieczne przestrzenie; obszary wiejskie; edukacja międzypokoleniowa; uczenie się w miejscu pracy; w przestrzeni wirtualnej, fizycznej i mieszanej; wolontariusze i rozwój społeczności; inicjatywy skierowane do grupy w trudnej sytuacji społecznej.

Filtruj

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

KRAJ

Możliwość wielokrotnego wyboru