Przejdź do treści
Biblioteka materiałów

Biblioteka materiałów

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Syndrom znikającej ławeczki, czyli o uwarunkowaniach aktywności seniorów w środowiskach wiejskich

Aktywność osób w trzecim wieku cechuje duża dynamika. Dotyczy to jednak w szczególności osób starszych w miastach, podczas gdy seniorzy na wsi borykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im podejmowanie aktywności. Są to bariery o złożonym charakterze bio-psycho-społecznym. Wieś polska podlega dynamicznym przeobrażeniom, a źródłem zmian i przyspieszenia procesu zmniejszania dystansu rozwojowego między miastem a wsią w Polsce są integracja kraju z Unią Europejską i korzyści z tego płynące. Analizując te zmiany, śmiało można postawić tezę, że jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy okres rozwoju polskiej wsi.

Rozpoczęta przez | Opublikowana 2 lata ago