Biblioteka materiałów

Biblioteka materiałów

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Filtruj

Autor

Ścieżka III Nowe metody nauczania dorosłych

Ścieżka III – Nowe metody nauczania dorosłych cieszyła się największym zainteresowaniem uczestników. Można było w jej ramach dowiedzieć się przede wszystkim o możliwościach wykorzystania nowych technologii w pracy edukacyjnej z dorosłymi, ale był też czas na bliższe poznanie metody design thinking i włączenie się w dyskusję na temat społeczności uczących się. Na początek zaprezentowane zostały praktyczne wskazówki dotyczące e-learningu. Kluczowym przesłaniem tego wystąpienia było zwrócenie uwagi na potrzebę projektowania szkoleń e-learningowych. Proces ten należy zacząć od odpowiedzenia sobie wcześniej na kilka pytań – to tylko kilka z nich… Czy szkolenie jest sposobem na rozwiązanie naszego problemu, zaspokojenie potrzeb szkoleniowych/rozwojowych? Czy e-learning jest najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji? Czy oferta szkolenia jest dopasowana do potrzeb? Następnie istotne jest postawienie na sprawdzone metody i narzędzia (których przykłady zostały przedstawione w prezentacji) i mierzenie wpływu. Przy projektowaniu szkolenia warto sięgnąć do modelu ADDIE, który pomaga organizować pracę i rozkładać ją na niezbędne etapy.
Rozpoczęta przez | Opublikowana 4 lata temu