Biblioteka materiałów

Biblioteka materiałów

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych. Raport z badań

Prezentowany raport zawiera informacje o potrzebach edukacyjnych oraz ilościową ewaluację instytucji zatrudniających edukatorów osób dorosłych oraz pracowników NGO w krajach partnerów projektu (Polska, Francja, Włochy, Portugalia), w innych krajach europejskich i niektórych krajach pozaeuropejskich. W badaniu wzięło udział 1176 ankietowanych.

Rozpoczęta przez | Opublikowana 10 miesięcy ago

Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni

Głównym celem badania była ocena skuteczności, użyteczności i potencjalnej trwałości interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni oraz aktualizacja założeń podejmowanych w tym zakresie interwencji w ramach Działań 3.3 i 3.4 III Osi Priorytetowej PO WER z uwzględnieniem regulacji Konstytucji dla Nauki. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rozpoczęta przez | Opublikowana 1 rok ago

Ewaluacja w działaniach edukacyjnych

Publikacja jest owocem współpracy Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i dotyczy ewaluacji w zakresie szeroko rozumianej edukacji. Znajdują się w niej rozdziały dotyczące stanu ewaluacji w Polsce, a także teksty metodologiczne i metodyczne, które mogą wspomóc rozwój warsztatu pracy ewaluatora.

Rozpoczęta przez | Opublikowana 1 rok ago

Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena podmiotowych systemów finansowania - etap II”

Głównym celem badania była ocena - zarówno na poziomie krajowym (BUR), jak i regionalnym (PSF) - funkcjonującego modelu wsparcia EFS dedykowanego przedsiębiorcom i pracownikom. Badanie zostało zrealizowane przez firmę Danae Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rozpoczęta przez | Opublikowana 1 rok ago