Resource Details
ZASÓB

Zoom na UTW w pandemii COVID-19. Raport z badania

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Badanie miało charakter jakościowy i dotyczyło sytuacji środowiska UTW w pandemii.

Dobór osób do próby miał charakter mieszany: celowy i oparty na „kuli śnieżnej”. Skoncentrowano się na tych środowiskach, które współpracowały już z Towarzystwem w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”, a w tym w konkursie grantowym „Seniorzy w akcji” i projekcie edukacyjnym „UTW dla społeczności”. Tym sposobem wyłoniono 5 UTW. Pozostałe 5 par liderek i słuchaczek wytypowano z wykorzystaniem metody „kuli śnieżnej”. Ogółem więc w badaniu wzięło udział 20 kobiet.

Badania miały charakter anonimowy, zostały zrealizowane telefonicznie w czerwcu i lipcu 2021 roku. Ich przedmiotem były następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem w czasie pandemii:

  • w grupie liderek:

- własne samopoczucie oraz samopoczucie słuchaczek i słuchaczy;

- oferta i działania UTW;

- promowanie i organizowanie wsparcia dla słuchaczy;

- otoczenie społeczne UTW;

- sytuacja finansowa;

- możliwe pozytywne konsekwencje pandemii dla środowiska; przyszłość i potrzebne przeobrażenia.

  • w grupie słuchaczek:

- samopoczucie;

- kondycja wspólnoty rówieśniczej w UTW;

- ocena oferty zajęć i funkcjonowania UTW;

-otoczenie społeczne;

- finanse UTW;

- przyszłość i potrzebne przeobrażenia UTW.

Raport składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona analizie sytuacji w opiniach liderek, druga odzwierciedla poglądy słuchaczek. W badaniu wzięły udział same kobiety, choć nie był to efekt zamierzony, lecz odzwierciedlenie struktury płci w środowisku UTW. W próbie znalazły się uniwersytety o różnych formach organizacyjnych. Badane środowiska różni także wielkość: są wśród nich UTW wielkomiejskie, położone w miastach średnich i małych oraz w gminach wiejsko-miejskich, w różnych częściach Polski. Próba zatem, mimo skromnych ilościowo rozmiarów, jest bardzo różnorodna jakościowo.

Resource Details
Narysowana dłoń kobiety trzymająca w reku lupę. .
Autor(autorzy) materiału
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Karolina Ordynowska, Oliwia Lewicka,
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!