Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Zintegrowana Strategii Umiejętności 2030

Celem Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest tworzenie możliwości i warunków do rozwoju umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia. Za opracowanie ZSU odpowiada Minister Edukacji Narodowej. W prace zaangażowany jest także Instytut Badań Edukacyjnych, służący resortowi wsparciem eksperckim. Realizacja założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności powinna przyczyniać się do spełnienia przez Polskę celu 4.4. „Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – tzn. zwiększenia do 2030 roku liczby młodzieży i osób dorosłych mających odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, na rzecz zatrudnienia, miejsc pracy i przedsiębiorczości.

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 składa się z dwóch części:

  • ogólnej, wyznaczającej główne priorytety i kierunki działań,
  • szczegółowej, zawierającej rozszerzoną diagnozę, katalog podejmowanych i planowanych działań, a także rozszerzony opis mechanizmów wdrażania.

Link do dokumentu: http://www.ibe.edu.pl/images/download/Zintegrowana_Strategia_Umiejętności_2030_część_ogólna.pdf

Resource Details
ISBN
978-83-953769-1-7
Autor(autorzy) materiału
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Typ zasobów
Polityka krajowa i europejska
Data publikacji
Login (0)
Tagi

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!