Resource Details
ZASÓB

Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych jako czynnik aktywnego starzenia się

Dr hab. Jerzy Halicki z Uniwersytetu w Białymstoku omawia problem zaspokajania potrzeb edukacyjnych jako czynnika aktywnego starzenia się.

"Streszczenie:  We wstępie omówiona jest rola edukacji ustawicznej w aktywizacji ludzi starych. Istniejące w naszym kraju aktywne grupy seniorów stanowią elitarne kręgi, a zatem podkreśla się potrzebę stymulowania działalności edukacyjnej osób starszych.  Jednak  w  kluczowe  regulacjach  prawnych  obowiązujących  w  Polsce w odniesieniu do edukacji brak jest kategorii „osoba starsza”. Dopiero po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej zaczęto rozważać rolę edukacji ustawicznej w kontekście demograficznego starzenia się społeczeństwa.  Na zakończenie podano parę postulatów, których realizacja mogłaby zwiększyć rolę edukacji w aktywizacji ludzi starych."

Cały tekst dostępny jest:

 

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Dr hab. Jerzy Halicki
Typ zasobów
Inne
Kraj
Polska
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!