European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZASÓB

Wyzwanie walidacyjne: jak blisko jesteśmy w Europie do uznawania wszystkich rodzajów uczenia się?

„Europejski przegląd walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego” stanowi niezrównane źródło szczegółowych informacji na temat rozwoju walidacji doświadczeń w całej Europie. Pokazuje, że strategie i prawodawstwo w zakresie walidacji, pomimo złożoności zadania, które mają spełniać, rozwijają się powoli, ale systematycznie. Można wciąż je ulepszyć, w szczególności pod względem wiarygodności informacji na temat wprowadzania i stosowania rozwiązań dotyczących walidacji.

Zalecenie Rady z 2012 r., w którym wyznaczono rok 2018 jako docelową datę ustanowienia krajowych rozwiązań dotyczących walidacji i wyraźnie wspomniano europejski przegląd, sygnalizuje polityczną wolę państw członkowskich UE, aby posunąć się do przodu z walidacją. Oczekuje się, że będzie ono miało ogromny wpływ na sposób zorganizowania i stosowania systemów krajowych. W zaleceniu tym państwa członkowskie zgadzają się ustanowić rozwiązania dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, które pozwolą obywatelom na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych poza systemem formalnym oraz na uzyskanie pełnej lub częściowej kwalifikacji na podstawie potwierdzonych doświadczeń z zakresu uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Resource Details
ISBN
978-92-896-1539-6
Autor materiału
Cedefop
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Grecja
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (1)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!