Resource Details
ZASÓB

Wolontariat - czas stracony czy bezcenny

Niniejsze opracowanie jest pokłosiem sympozjum naukowo-szkoleniowego „Wolontariat – czas stracony czy bezcenny?”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.

Sympozjum odbyło się 10 stycznia 2014 r. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej UKW. Oprócz przedstawicieli organizatorów, wzięli w nim udział wolontariusze i sympatycy Akademickiego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia WIOSNA, Centrum Pracy i Rozwoju Młodzieży w Bydgoszczy, Fundacji „DrClown”, Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Greenpeace Polska, programu PROJEKTOR – wolontariat studencki, Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wolontariatu pracowniczego firmy Neuca.

Książka ta nie pretenduje do miana opracowania naukowego. Ma charakter przede wszystkim popularyzatorski, a składają się nań głównie artykuły nawiązujące do treści wykładów wygłoszonych w ramach sympozjum oraz towarzyszących mu warsztatów. Różnią się pod względem formy, treści, języka i pierwotnego przeznaczenia, ponieważ są to zarówno fragmenty prac naukowych, dokumentacji sporządzanej przez wolontariuszy w ramach różnego rodzaju projektów oraz zapisy wywiadów przeprowadzonych specjalnie do niniejszego zbioru. Zbiór tekstów uzupełniają wykazy literatury przedmiotu i stron internetowych na temat wolontariatu, wypisy z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przesłanie papieża Jana Pawła II na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu oraz wizytówki autorów poszczególnych części niniejszej książki.

Pracujesz z osobami zagrożonymi wykluczeniem? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

Resource Details
ISBN
ISBN 978-83-939347-0-6
Autor(autorzy) materiału
Nina Woderska
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!